документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
щодо виплати пенсій громадянам України,
які перебувають за кордоном

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) такі зміни:

1) частину першу статті 44 доповнити словами "особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально";

2) абзац перший частини першої статті 47 викласти в такій редакції:

"1. Пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або перераховується на визначений цією особою банківський рахунок у порядку, передбаченому законодавством;

3) перше речення статті 51 викласти в такій редакції:

"У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

протягом першого півріччя 2007 року внести до Верховної Ради України пропозиції щодо порядку виплати пенсій у разі виїзду громадян України на постійне місце проживання за кордон.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 серпня 2006 року
N 67-V

^ Наверх