документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про впорядкування питань, пов'язаних
із забезпеченням ядерної безпеки"
щодо формування фінансового резерву

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) (Відомості Верховної Ради, 2004 р., N 46, ст. 511; 2005 р., N 17-19, ст. 267; NN 9-11, ст. 96) такі зміни:

1) частину другу статті 6 викласти в такій редакції:

"Положення про спеціальний рахунок експлуатуючої організації (оператора) для формування фінансового резерву затверджується Кабінетом Міністрів України";

2) абзац третій частини першої статті 9 викласти в такій редакції:

"розміщувати кошти на депозитних рахунках в установах банків - резидентів України";

3) текст статті 14 викласти в такій редакції:

"Контроль за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву здійснюється Наглядовою радою, яка створюється та проводить свою діяльність у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Персональний склад Наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 серпня 2006 року
N 70-V

^ Наверх