документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2003-07-172006-08-10  

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 травня 1999 р. N 851
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 465 від 22 липня 2016 р
.)

Про затвердження Порядку перебування на державній
службі працівників патронатної служби членів Кабінету
Міністрів України та голів місцевих державних
адміністрацій

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 962 від 09.08.20
01
N 1106 від 17.07.20
03
N 1130 від 10.08.200
6 )

Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. N 377 "Про порядок перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Уряду України".

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 травня 1999 р. N 851

Порядок
перебування на державній службі працівників
патронатної служби членів Кабінету Міністрів України
та голів місцевих державних адміністрацій

1. З метою організаційного забезпечення своєї діяльності та відповідно до статті 15 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) члени Кабінету Міністрів України, голови місцевих державних адміністрацій мають право самостійно добирати осіб на посади патронатної служби. Призначення на посади патронатної служби згідно із штатним розписом і категорією, що відповідає посаді, здійснюється Міністром Кабінету Міністрів України, міністром, головою місцевої державної адміністрації. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 від 17.07.2003 )

Кандидатури для призначення на посади працівників патронатних служб у Секретаріаті Кабінету Міністрів України та центральному апараті міністерств вносяться відповідно Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністрами та міністрами.

Міністр Кабінету Міністрів України, міністр призначає на посаду патронатної служби особу, щодо якої не будуть виявлені обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу. ( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 від 17.07.2003 )

До складу патронатної служби можуть включатися посади помічника, радника, керівника прес-служби або інші, передбачені штатним розписом. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 962 від 09.08.2001 )

2. Члени Кабінету Міністрів України, голови місцевих державних адміністрацій утворюють патронатну службу в межах граничної чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, центрального апарату міністерства, місцевої державної адміністрації та їх штатних розписів.

Структура, чисельність працівників і штатний розпис патронатної служби затверджуються Міністром Кабінету Міністрів України за погодженням з Прем'єр-міністром України, міністром, головою місцевої державної адміністрації. ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 від 17.07.2003 ) ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 962 від 09.08.2001 )

3. Працівники патронатної служби підпорядковуються безпосередньо члену Кабінету Міністрів України, голові місцевої державної адміністрації, при яких утворена патронатна служба.

4. Працівники патронатної служби є державними службовцями.

5. На посади патронатної служби членів Кабінету Міністрів України, голів місцевих державних адміністрацій приймаються громадяни України, які мають необхідний досвід роботи в органах управління, відповідній галузі чи сфері діяльності, з урахуванням напряму роботи посадової особи, при якій утворена служба.

Прийняття на патронатну службу здійснюється без проведення конкурсу.

З метою набуття працівниками патронатної служби практичного досвіду, перевірки їх професійного рівня і ділових якостей може встановлюватися випробування, а також проводитися стажування. Працівники, які досягли пенсійного віку, до стажування не залучаються.

6. Основними завданнями працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України, голів місцевих державних адміністрацій є:

підготовка необхідних матеріалів та документів для посадової особи, облік, аналіз кореспонденції, що надходить на її ім'я, підготовка відповідних проектів доручень, протокольних рішень тощо;

надання окремих фахових консультацій, а також роз'яснень з питань діяльності посадової особи або органу (за дорученням посадової особи);

взаємодія з підрозділами апарату, органами державної влади, органами місцевого самоврядування у розв'язанні питань, що виникають під час опрацювання доручень посадової особи;

організація зустрічей посадової особи з громадськістю, представниками засобів масової інформації, посадовими особами інших органів, прийому відвідувачів та іноземних делегацій;

інші завдання.

7. Основні обов'язки і права працівників патронатної служби визначаються законодавством з питань державної служби.

Конкретний перелік обов'язків та прав працівників патронатної служби визначається у посадових положеннях та інструкціях, що затверджуються посадовою особою, при якій утворена служба.

8. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), державні службовці патронатної служби можуть бути звільнені у разі зміни керівника або складу державного органу (частина друга статті 30 Закону України "Про державну службу"). У цьому випадку в трудовій книжці робиться запис з посиланням на пункт 1 статті 40 Кодексу законів про працю України. Про наступне звільнення працівник не попереджається. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 962 від 09.08.2001, N 1130 від 10.08.2006 )

9. Державні службовці патронатної служби, які мають право на відставку, відповідно до статті 31 Закону України "Про державну службу", в разі відмови у відставці повинні продовжувати виконання службових обов'язків і мають право на звільнення в порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України.

10. Інші питання перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України і голів місцевих державних адміністрацій регулюються Законом України "Про державну службу".

^ Наверх
наверх