документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-09-272004-06-022006-05-112007-06-262009-03-052012-01-252013-12-25  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 вересня 2000 р. N 1467
Київ

Про затвердження Порядку виготовлення та видачі
посвідчень жертвам нацистських переслідувань

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 736 від 02.06.20
04
N 639 від 11.05.200
6 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок виготовлення та видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. N 1467

Порядок
виготовлення та видачі посвідчень жертвам
нацистських переслідувань

1. Посвідчення жертви нацистських переслідувань (далі - посвідчення) є документом, що підтверджує статус жертви нацистських переслідувань і її право на отримання відповідних пільг згідно із Законами України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) і "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ), іншими актами законодавства. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 736 від 02.06.2004, N 639 від 11.05.2006 )

2. Посвідчення видаються особам, які відповідно до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) визнані такими, що належать до числа жертв нацистських переслідувань на підставі одного з таких документів:

довідки, виданої органами служби безпеки, державними архівами, архівами МВС, Міноборони, архівними установами інших держав;

довідки Військово-медичного музею колишнього СРСР (м. Санкт-Петербург);

довідки Міжнародної служби розшуку Червоного Хреста;

довідки з архівів-музеїв, утворених в місцях розташування колишніх фашистських концтаборів (Освенцім, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, Равенсбрюк та інші), гетто та інших місцях примусового тримання і примусових робіт у роки Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також архівів іноземних антифашистських організацій.

В окремих випадках посвідчення можуть видаватися також на підставі документів, які містять необхідні відомості про факт нацистських переслідувань, а саме: ( Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 11.05.2006 )

довідки, витягу з документів особової справи за місцем роботи;

довідки з книг руху вихованців дитячих закладів із зазначенням назви цих закладів та часу перебування в них особи, яка звернулася за отриманням посвідчення;

свідчення іноземних громадян, які проживають нині у Федеративній Республіці Німеччині або в інших державах, про нацистські переслідування особи, яка звернулася за отриманням посвідчення, засвідчених за місцем проживання у відповідних державних органах цих країн.

До документів про факт нацистських переслідувань, складених іноземною мовою, обов'язково додається переклад на українську мову, засвідчений в установленому порядку.

3. Замість оригіналу документа, який підтверджує факт нацистських переслідувань, до розгляду приймаються копії цих документів, засвідчених у встановленому порядку.

4. У разі відсутності документів про факт нацистських переслідувань факт і період перебування в місцях примусового тримання встановлюються в судовому порядку.

5. Бланки посвідчень виготовляються на замовлення Мінпраці як документи суворого обліку і звітності. ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 11.05.2006 )

Витрати, пов'язані з виготовленням бланків посвідчень, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету. ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 736 від 02.06.2004 )

Посвідчення жертви нацистських переслідувань - це розгорнута книжечка розміром 70 х 200 міліметрів у твердій обкладинці, обтягнутій ледерином відповідного кольору.

Написи на лицьовому боці посвідчення робляться фарбою золотистого кольору. Папір усередині посвідчення має захисну сітку та підлягає захисту голографічними елементами. ( Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 11.05.2006 )

6. Посвідчення видаються:

колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 16 років) в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, які мають право на пільги, встановлені статтею 6-1 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), - за зразком згідно з додатком 1, синього кольору; ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 11.05.2006 )

колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які мають право на пільги, встановлені статтею 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), - за зразком згідно з додатком 2, темно-вишневого кольору; ( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 11.05.2006 )

колишнім в'язням концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни; особам, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім СРСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв'язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням, які мають право на пільги, встановлені статтею 6-3 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), - за зразком згідно з додатком 3, зеленого кольору; ( Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 11.05.2006 )

дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге та мають право на пільги, встановлені статтею 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), - за зразком згідно з додатком 4, темно-синього кольору. ( Абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 11.05.2006 )

7. Посвідчення видаються жертвам нацистських переслідувань особисто або за їхнім дорученням рідним чи іншим особам за місцем проживання жертв нацистських переслідувань органами праці та соціального захисту населення. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 11.05.2006 )

8. При отриманні посвідчення одержувач розписується у відповідному обліковому документі.

9. У посвідченні прізвище, ім'я, по батькові власника посвідчення та найменування організації, що його видала, зазначаються без скорочень.

Записи у посвідченні засвідчуються підписом керівника організації, що його видала. Підпис керівника організації, а також особистий підпис і фотокартка власника посвідчення скріплюються гербовими печатками.

10. Інвалідам, у яких групу інвалідності встановлено без терміну перегляду, видаються безтермінові посвідчення, іншим - на період встановлення групи інвалідності. У разі продовження медико-соціальною експертною комісією терміну чи зміни групи інвалідності в посвідченні (на правому внутрішньому боці) вклеюється новий бланк-вкладка, у якому група інвалідності зазначається прописом, дата видачі - цифрами та словами.

11. Якщо посвідчення стало непридатним для користування або було втрачене, за заявою власника видається нове посвідчення.

12. Посвідчення жертвам нацистських переслідувань видаються на заміну посвідчень ветеранів війни, раніше виданих відповідними органами, які здаються до регіональних органів праці та соціального захисту населення. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 11.05.2006 )

13. Посвідчення видаються безоплатно.

Витрати, пов'язані з видачею посвідчень жертвам нацистських переслідувань, фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 736 від 02.06.2004 )

Додаток 1
до Порядку виготовлення
та видачі посвідчень жертвам
нацистських переслідувань

Зразок
посвідчення жертви нацистських переслідувань,
яка має право на пільги, встановлені
статтею 6
-1 Закону України "Про жертви нацистських
переслідувань" ( 1584-14 )

Лицьовий бік

----------------------------------------------------------------------
| | |
| | УКРАЇНА |
| | |
| | ПОСВІДЧЕННЯ |
| | |
| | ЖЕРТВИ |
| | НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ |
| | |
----------------------------------------------------------------------

Внутрішній бік

----------------------------------------------------------------------
|_______________________________|Пред'явник цього посвідчення має |
|_______________________________|право на пільги, встановлені |
| (ким видане) |статтею 6-1 Закону України "Про |
| |жертви нацистських переслідувань" |
|ПОСВІДЧЕННЯ серія N | |
| |ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗТЕРМІНОВЕ І ДІЙСНЕ НА|
| Прізвище ________|ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ |
| Ім'я ____________|Дата видачі "___" __________ 200_ р.|
| фото По батькові _____| МП |
| 3 х 4 см | |
| МП |____________________________________|
| Особистий |(підпис керівника організації, що |
| підпис __________|видала посвідчення) |
----------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 11.05.2006 )

Додаток 2
до Порядку виготовлення та видачі
посвідчень жертвам нацистських
переслідувань

Зразок
посвідчення жертви нацистських переслідувань,
яка має право на пільги, встановлені статтею 6-2
Закону України "Про жертви нацистських переслідувань"
( 1584-14 )

Лицьовий бік

----------------------------------------------------------------------
| | |
| | УКРАЇНА |
| | |
| | ПОСВІДЧЕННЯ |
| | |
| | ЖЕРТВИ |
| | НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ |
| | |
----------------------------------------------------------------------

Внутрішній бік

----------------------------------------------------------------------
|_______________________________|Пред'явник цього посвідчення є |
|_______________________________|інвалідом ____ групи і має право на |
| (ким видане) |пільги, встановлені законодавством |
| |України для ветеранів війни - |
|ПОСВІДЧЕННЯ серія N |інвалідів війни |
| | |
| Прізвище ________|ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗТЕРМІНОВЕ I ДІЙСНЕ НА|
| Ім'я ____________|ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ |
| фото По батькові _____|Дата видачі "___" __________ 200_ р.|
| 3 х 4 см | МП |
| МП | |
| Особистий |____________________________________|
| підпис __________|(підпис керівника організації, що |
| |видала посвідчення) |
----------------------------------------------------------------------

Бланк - вкладка до посвідчення жертви нацистських переслідувань, якій надаються пільги, встановлені для інвалідів війни

         ------------------------------------------------
|Пред'явник цього посвідчення є інвалідом _____|
|групи і має право на пільги, встановлені |
|законодавством України для ветеранів війни - |
|інвалідів війни |
| |
|ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ ДО "___" _____ 200_ р. |
|НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ |
|Дата видачі "___" _______________ 200_ р. |
|МП |
|_________________________________________ |
|(підпис керівника організації, що видала |
|посвідчення) |
------------------------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 11.05.2006 )

Додаток 3
до Порядку виготовлення та видачі
посвідчень жертвам нацистських
переслідувань

Зразок
посвідчення жертви нацистських переслідувань,
яка має право на пільги, встановлені статтею 6-3
Закону України "Про жертви нацистських переслідувань"
( 1584-14 )

Лицьовий бік

----------------------------------------------------------------------
| | |
| | УКРАЇНА |
| | |
| | ПОСВІДЧЕННЯ |
| | |
| | ЖЕРТВИ |
| | НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ |
| | |
----------------------------------------------------------------------

Внутрішній бік

----------------------------------------------------------------------
|_______________________________|Пред'явник цього посвідчення має |
|_______________________________|право на пільги, встановлені |
| (ким видане) |законодавством України для ветеранів|
| |війни - учасників війни |
|ПОСВІДЧЕННЯ серія N | |
| |ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗТЕРМІНОВЕ I ДІЙСНЕ НА|
| Прізвище ________|ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ |
| Ім'я ____________|Дата видачі "___" __________ 200_ р.|
| фото По батькові _____| МП |
| 3 х 4 см | |
| МП |____________________________________|
| Особистий |(підпис керівника організації, що |
| підпис __________|видала посвідчення) |
----------------------------------------------------------------------

( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 11.05.2006 )

Додаток 4
до Порядку виготовлення та видачі
посвідчень жертвам нацистських
переслідувань

Зразок
посвідчення, яке видається дружинам (чоловікам)
померлих жертв нацистських переслідувань

Лицьовий бік

----------------------------------------------------------------------
| | |
| | УКРАЇНА |
| | |
| | ПОСВІДЧЕННЯ |
| | |
| | ЖЕРТВИ |
| | НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ |
| | |
----------------------------------------------------------------------

Внутрішній бік

----------------------------------------------------------------------
|_______________________________|Пред'явник цього посвідчення має |
|_______________________________|право на пільги, встановлені |
| (ким видане) |законодавством України для |
| |членів сімей загиблих (померлих) |
|ПОСВІДЧЕННЯ серія N |ветеранів війни |
| Прізвище _______|(Додатково див.Постанову КМ N 639 |
| |від 11.05.2006 ) |
| Ім'я ___________|ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗТЕРМІНОВЕ І ДІЙСНЕ НА|
| фото По батькові ____|ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ |
| 3 х 4 см |Дата видачі "___" __________ 200_ р.|
| МП | МП |
| Особистий | |
| підпис _________|____________________________________|
| |(підпис керівника організації, що |
| |видала посвідчення) |
----------------------------------------------------------------------

( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 639 від 11.05.2006 )

^ Наверх
наверх