документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

(Указ втратив чинність на підставі Указу
Президента України
N 488/2010 від 2 квітня 2010 ро
ку)

Про Раду з питань етнонаціональної політики

З метою всебічного сприяння збереженню громадянської злагоди в суспільстві, гармонізації міжнаціональних відносин, розвитку етнічної, культурної, мовної та духовної самобутності національних меншин України та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) постановляю:

1. Утворити Раду з питань етнонаціональної політики (далі - Рада) як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Призначити УДОВЕНКА Геннадія Йосиповича - народного депутата України - головою Ради (за згодою). Голові Ради подати у місячний строк проект Положення про Раду з питань етнонаціональної політики.

3. Затвердити персональний склад Ради (додається).

4. Ліквідувати Раду представників громадських організацій національних меншин України.

У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 19 квітня 2000 року N 600 "Про Раду представників громадських організацій національних меншин України";

Указ Президента України від 22 липня 2000 року N 908 "Питання Ради представників громадських організацій національних меншин України";

Указ Президента України від 21 лютого 2002 року N 168 "Про внесення змін до Указів Президента України від 19 квітня 2000 року N 600 та від 22 липня 2000 року N 908";

Указ Президента України від 29 вересня 2003 року N 1121 "Про внесення змін до Указу Президента України від 19 квітня 2000 року N 600";

Указ Президента України від 9 лютого 2004 року N 172 "Про внесення змін до деяких указів Президента України".

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 22 травня 2006 року
N 428/2006

Затверджено
Указом Президента України
від 22 травня 2000 року N 428/2006

Склад
Ради з питань етнонаціональної політики

   УДОВЕНКО     - народний депутат України, голова Ради
Геннадій Йосипович (за згодою)

РУДИК - Голова Державного комітету України у
Сергій Ярославович справах національностей та міграції,
заступник голови Ради

АВАНЕСЯН - президент "Всеукраїнської асоціації
Ашот Дадікоєвич громадських організацій "Спілка вірмен
України" (за згодою)

АРАБАДЖІ - голова Київського караїмського
Олександр Якович національно-культурного товариства
"Догунма" (за згодою)

БОРЯК - завідувач сектору Головної служби
Олександр Петрович гуманітарної політики Секретаріату
Президента України

БУТЕЙКО - перший заступник Міністра закордонних
Антон Денисович справ України

ГОРБУНОВА - заступник Міністра юстиції України
Лідія Миколаївна

ГРИГОРІЧЕНКО - президент Всеукраїнської спілки
Петро Дмитрович громадських організацій "Конгрес ромен
України" (за згодою)

ЄРМОЛОВА - голова Всеукраїнського товариства
Валентина Іванівна російської культури "Русь" (за згодою)

ЗІСЕЛЬС - віце-президент Конгресу національних
Йосип Самійлович громад України, голова Асоціації
єврейських громадських організацій та
общин України (за згодою)

КІССЕ - президент Асоціації болгарських
Антон Іванович національно-культурних товариств та
організацій України (за згодою)

КОВАЧ - голова Товариства угорської культури
Микола Миколайович Закарпаття (за згодою)

КОРНІЄНКО - перший заступник Міністра культури і
Владислав Вікторович туризму України

   КОСТЕЦЬКИЙ    - голова Спілки поляків України (за згодою)
Станіслав Янович

КОТИГОРЕНКО - провідний науковий співробітник Інституту
Віктор Олексійович політичних і етнонаціональних досліджень
НАН України

КРЕСІНА - завідувач відділу правових проблем
Ірина Олексіївна політології Інституту держави і права
імені В.М. Корецького НАН України

ЛЕВІТАС - голова Єврейської ради України (за згодою)
Іллія Михайлович

ЛІТНЕВСЬКА - голова Естонського земляцтва в Україні (за
Маре згодою)

ЛУБКІВСЬКИЙ - Радник Президента України - Керівник
Маркіян Романович Головної служби гуманітарної політики
Секретаріату Президента України

МАЙБОРОДА - завідувач відділу етнополітології
Олександр Микитович Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень НАН України

МОЗЕР - голова Ради німців України (за згодою)
Георгій Едуардович

МУХІНА - голова Чеської національної ради України
Людмила Федорівна (за згодою)

ОГНЕВ'ЮК - заступник Міністра освіти і науки України
Віктор Олександрович

ОПАЇЦЬ - голова Чернівецького обласного товариства
Аркадій Сильвестрович румунської культури імені Міхая Емінеску
(за згодою)

ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖІ - голова Федерації грецьких товариств
Олександра Іванівна України (за згодою)

ПУРІМ - голова Кримського республіканського
Юрій Мойсейович культурно-просвітницького товариства
"Кримчахлар" (за згодою)

ЧУБАРОВ - народний депутат України (за згодою)
Рефат Абдурахманович

ЯБЛОНСЬКИЙ - доцент кафедри політології Національного
Василь Миколайович університету "Києво-Могилянська академія".

Глава Секретаріату Президента України О.РИБАЧУК

^ Наверх