документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 9, ст. 96; із змінами, внесеними законами України від 23 лютого 2006 року N 3469-IV та N 3513-IV такі зміни:

1. У статті 1:

у частині другій цифри "138.120.885,7" та "108.444.647,8" замінити відповідно цифрами "138.258.107,7" та "108.581.869,8";

у частині четвертій цифри "13.108.444,9" та "11.602.227,4" замінити відповідно цифрами "13.245.666,9" та "11.739.449,4".

3. Внести зміни до додатків N 2 та N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) відповідно до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 14 березня 2006 року
N 3521-IV

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"

Зміни до додатка N 2 до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2006 рік" ( 3235-15 ) "Фінансування
Державного бюджету України на 2006 рік"

                             тис. грн.
--------------------------------------------------------------------------------
|Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний |
| | | | фонд | фонд |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Загальне фінансування | 13 245 666,9| 11 739 449,4| 1 506 217,5|
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|600000|Фінансування за активними | 9 639 261,4| 9 639 261,4| |
| |операціями | | | |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|602000|Зміни обсягів готівкових | 9 360 355,0| 9 360 355,0| |
| |коштів | | | |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|602100|На початок періоду | 9 360 355,0| 9 360 355,0| |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"

Зміни до додатку N 3
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2006 рік" ( 3235-15 ) "Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2006 рік"

                             (тис. грн.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Код | Найменування згідно з | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
|прог- |функ- | програмною класифікацією |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| |
|рамної |ціо- | видатків та кредитування | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | державного бюджету | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |----------------------| розвитку | |
|фікації|ної | | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
|ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| |ня | | | | | | | | | | | | |
| |дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| |го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| |ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
| | |Видатки-всього: |108 581 869,8| 91 444 226,4| 19 706 019,5| 1 292 099,6|16 867 643,4|29 676 237,9|14 832 317,0| 957 805,8| 200 963,1| 14 843 920,9|138 258 107,7|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|6730000| |Центральна виборча комісія | 734 502,4| 685 302,4| 16 003,7| 1 418,6| 49 200,0| | | | | | 734 502,4|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|6731000| |Апарат Центральної виборчої | 734 502,4| 685 302,4| 16 003,7| 1 418,6| 49 200,0| | | | | | 734 502,4|
| | |комісії | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|6731020| 0160 |Проведення виборів народних | 654 722,0| 654 722,0| | | | | | | | | 654 722,0|
| | |депутатів України | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

^ Наверх