документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1; 2005 р., N 4, ст. 98) такі зміни:

1. Пункт 12 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:

"12) особи, які у неповнолітньому віці були призвані чи добровільно вступили до лав Радянської Армії і Військово-Морського Флоту під час військових призовів 1941-1945 років".

2. Пункт 12 статті 9 викласти в такій редакції:

"12) особи, які під час оборони міста Севастополя з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року проживали на його території. Доказами перебування на території обложеного Севастополя можуть визнаватися посвідчення "Мешканець обложеного Севастополя 1941-1942 років" і "Юний захисник Севастополя 1941-1942 років", довідки, показання свідків та інші документи, які подаються до комісій, зазначених у абзаці третьому пункту 2 цієї статті".

3. Пункт 10 частини першої статті 13 доповнити словами "а для інвалідів Великої Вітчизняної війни та війни з Японією у розмірі 100 процентів від затверджених тарифів".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 23 лютого 2006 року
N 3505-IV

^ Наверх