документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про виноград та виноградне вино

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 31, ст.419 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3235-IV від 20.12.20
05, ВВР, 2006, N 9, ст.96 -
набирає чинності з 01.01.2006 р.
N 3427-IV від 09.02.20
06 -
набирає чинності з 11.03.2006 р.)

Цей Закон регулює правові відносини у сфері виноградарства та виноробства України, пов'язані з веденням виноградників та виробництвом винограду, вина та інших продуктів виноробства, визначає регламентацію і контроль в цих галузях виробництва, права і обов'язки виробників, повноваження органів виконавчої влади і спрямований на посилення боротьби з фальсифікацією виноробної продукції в Україні.

Дія цього Закону поширюється на юридичних та фізичних осіб, господарська діяльність яких включає виробництво, реалізацію, експорт та імпорт товарної продукції в галузі виноградарства і виноробства. Дія цього Закону не поширюється на виробників винограду і вина домашнього, призначених для власного споживання.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) виноградарсько-виноробна галузь - сукупність підприємств, організацій, науково-дослідницьких закладів, зайнятих у сфері виробництва винограду, виробництва і реалізації виноробної продукції;

2) виноградарство - сукупність організаційних і технологічних прийомів розмноження, культивування і збору винограду; ( Пункт 2 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

3) виноробство - сукупність організаційних і технологічних прийомів виготовлення виноробної продукції; ( Пункт 3 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

4) виноградники - промислові насадження винограду для виноробства на площі понад 0,5 гектара; ( Пункт 4 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

5) зрідженість виноградників - відсоткове відношення неіснуючих кущів до номінальної (розрахункової) їх кількості на даній площі;

6) столові сорти винограду - сорти винограду, що вирощуються для споживання у свіжому вигляді; ( Пункт 6 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

7) технічні сорти винограду - сорти винограду, призначені для виробництва виноробної продукції; ( Пункт 7 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

8) гібриди - сорти винограду, одержані в результаті селекції після схрещування європейських сортів з іншими видами винограду роду Vitis; ( Пункт 8 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

9) районовані сорти винограду - визначені для певної зони виноградарства сорти винограду, що забезпечують найбільшу господарську ефективність виноградарства і виноробства в цій місцевості та включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

10) зона виноградарства - географічна територія України з придатними агроекологічними умовами для розведення культури винограду;

11) сусло - свіжовіджатий сік, що одержують при подрібненні та пресуванні винограду чи мезги, призначений для виробництва виноматеріалів, бродіння якого здійснюється у місці переробки винограду; ( Пункт 11 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

12) вино - алкогольний напій, вироблений з винограду, міцність якого набувається внаслідок спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового. Міцність вин може становити від 9 до 20 відсотків об'ємних. Органолептичні якості вина повинні відповідати природному складу винограду або відтворювати особливості, набуті внаслідок купажу чи спеціальної технологічної обробки виноматеріалів; ( Пункт 12 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

13) виноробна місцевість - територія, на якій технічні сорти винограду постійно досягають цукристості у суслі не менш як 150 г/куб. дм (на території Автономної Республіки Крим - 160 г/куб. дм);

14) виноматеріали виноградні - продукти первинної переробки винограду; ( Пункт 14 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

15) виноматеріали коньячні - молоді натуральні сухі виноматеріали, виготовлені з винограду у "білий" спосіб з дотриманням технологічних особливостей і призначені для виробництва спирту коньячного; ( Пункт 15 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

16) виноматеріали шампанські - виноматеріали, виготовлені з регламентованих сортів винограду у "білий" спосіб за спеціальною технологією; ( Пункт 16 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

17) вино газоване - вино, піняста властивість якого набута внаслідок його штучного насичення діоксидом вуглецю; ( Пункт 17 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

18) вино ігристе - вино, піняста властивість якого набута внаслідок його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження, що утворюється під час бродіння сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих посудинах; ( Пункт 18 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

19) шампанське України - типажне біле ігристе вино, виготовлене шляхом його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження при вторинному бродінні шампанських виноматеріалів з використанням сахарози в герметично закритих ємностях міцністю не нижче 10,5 відсотка об'ємних одиниць. При здійсненні процесу шампанізації в пляшках з наступною трирічною витримкою ігристе вино має назву "Шампанське України класичне"; ( Пункт 19 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

20) вино колекційне - спеціально відібране марочне вино, яке після закінчення встановлених строків визрівання в дубовій тарі додатково витримується в пляшках не менш як 3 роки у спеціальних сховищах з чітко визначеними параметрами витримки; ( Пункт 20 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

21) вино контрольованого найменування - марочне вино, походження якого спеціально контролюється на всіх етапах виробництва сировини та готової продукції;

22) вино кріплене - вино, одержане в результаті повного або неповного збродження цукрів сусла шляхом припинення бродіння через додавання спирту етилового ректифікованого, виготовленого з крохмале-цукровмісної сировини і продуктів переробки винограду;

23) вино марочне - столове або кріплене вино вищої якості з характерними для обумовленої виноробної місцевості та сортів винограду особливостями, яке пройшло природне визрівання шляхом технологічної витримки в дубовій тарі не менш як 1,5 року з моменту закладки на витримку; ( Пункт 23 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

24) вино натуральне - столове вино, виготовлене шляхом повного збродження цукрів сусла чи часткового бродіння, призупиненого із застосуванням фізичного або біотехнічного засобу. При цьому не використовуються сторонні добавки будь-якого походження, за винятком речовин, дозволених у певних дозах для освітлення вина та його стабілізації; ( Пункт 24 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

25) вино молоде - столове вино, що вироблене з виноматеріалів окремих сортів винограду або їх суміші і реалізоване в рік врожаю або не пізніше 3 місяців після завершення процесу бродіння;

26) вино ординарне - вино, виготовлене за загальноприйнятою технологією відповідно до державних стандартів та діючих технічних умов, яке реалізується з 1 січня року, наступного за врожаєм винограду; ( Пункт 26 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

27) вино сортове - вино, виготовлене з винограду одного сорту. Допускається використання до 15 відсотків інших сортів винограду того ж ботанічного виду;

28) вино столове - вино, виготовлене шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів, столове вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке;

29) вино спеціального типу - вино, яке згідно з родовою назвою за походженням належить до традиційного типу і має особливі смакові якості, набуті в результаті спеціальної технологічної обробки виноматеріалів відповідно до свого прототипу, назву якого воно носить; ( Пункт 29 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

30) купаж - суміш у певному співвідношенні різних виноматеріалів, коньячних спиртів, бренді з компонентами, встановленими технологічними інструкціями для надання вину, вермуту, коньяку України, бренді типовості, забезпечення покращання його смаку та аромату (букета), забезпечення випуску однорідних за своїми органолептичними і фізико-хімічними показниками вин, вермутів, коньяків України, бренді. Технологічна операція приготування купажу має назву - купажування; ( Пункт 30 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 )

31) витримка - тривалий технологічний процес покращання якості вина, коньячних спиртів;

32) фальсифікація вин, вермутів, коньяків України і бренді - умисна з корисливою метою підробка вин, вермутів, коньяків України, бренді за походженням (місцем виробництва) або їх складом шляхом додавання нешкідливих чи шкідливих для здоров'я людини речовин, а також виготовлення винних і коньячних сурогатів у процесі виробництва, транспортування, зберігання та продажу; ( Пункт 32 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

33) якість вина - ступінь відповідності вина органолептичному сприйняттю і фізико-хімічним показникам, які характеризують конкретний тип (марку) вина. Оцінюється в балах за прийнятою у виноробстві системою;

34) шапталізація - технологічний прийом підсолоджування сусла цукромісткими компонентами; ( Статтю 1 доповнено пунктом 34 згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 )

35) виноградні дистиляти - міцні спиртові алкогольні напої, одержані перегонкою виноградного вина або збродженого вичавленого винограду тощо з додаванням іншої плодової, фруктової або рослинної сировини, ароматних спиртів, домішок із харчової і рослинної сировини чи без них; ( Статтю 1 доповнено пунктом 35 згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 )

36) виноробна продукція - вина тихі, шампанські, ігристі та газовані, вермути, бренді, коньяки і алкогольні напої виноградного походження; ( Статтю 1 доповнено пунктом 36 згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 )

37) підприємства первинного виноробства - підприємства, які здійснюють переробку винограду, виробництво виноматеріалів, сусла або соку консервованого, концентрату виноградного соку, займаються витримкою вин, а також утилізацією відходів виноробства; ( Статтю 1 доповнено пунктом 37 згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 )

38) підприємства вторинного виноробства - підприємства, які займаються розливом вин у посуд відповідно до нормативних документів; ( Статтю 1 доповнено пунктом 38 згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 )

39) підприємства змішаного типу - підприємства, які займаються одночасно первинним і вторинним виноробством; ( Статтю 1 доповнено пунктом 39 згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 )

40) спирт етиловий - спирт етиловий ректифікований, виготовлений з крохмале-цукромісткої сировини або продуктів переробки винограду шляхом їх збродження, відокремлення та очищення до визначеного стандартом вмісту інших речовин. ( Статтю 1 доповнено пунктом 40 згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 )

Розділ II
Сировинна база виноробства
(виноградарство)

Стаття 2. Порядок опорядження та утримання виноградників

Виноградні насадження технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності підлягають реєстрації в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з сільського господарства.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сільського господарства визначає з виділенням у натурі зони виробництва винограду. у виділених зонах регламентується сортовий склад вирощування винограду відповідно до спеціалізації району виноградарства та заявлених категорій вина.

Садіння виноградників для виноробства дозволяється лише у виноробних місцевостях із застосуванням районованих сортів винограду відповідно до проекту, який затверджений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства. Не допускаються до посадки сорти винограду, одержані шляхом міжвидового схрещування (гібриди прямі виробники). Нерайоновані сорти та зазначені гібриди, що є в насадженнях, підлягають заміні протягом 15 років.

Державний перепис виноградників здійснюється не менше одного разу на 10 років.

Списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів, організується і проводиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства з обов'язковим відновленням площ виноградних насаджень. ( Частина п'ята статті 2 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Зрідженість молодих (до 5 років) виноградників, на закладення яких та на догляд за якими використовувалися повністю державні кошти, що зумовлена недбалим доглядом за ними, розцінюється як безгосподарне використання земель, у зв'язку з чим винних осіб може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. При зрідженості понад 60 відсотків виноградники виключаються з державного реєстру, паспорт на них анулюється і державне фінансування на садіння та догляд за виноградниками припиняється. ( Частина шоста статті 2 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Стаття 3. Вимоги до якості сировини

Для виробництва вин, вермутів, коньяків України і бренді використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам державних стандартів та технічним умовам. Не допускається змішування європейських сортів винограду з сортами виду Лабруска та міжвидовими гібридами. Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва вин, вермутів, коньяків України і бренді використовуються технічні сорти винограду, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що пред'являються до винограду технічних сортів. ( Частина перша статті 3 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Для виробництва вин допускається переробка зав'яленого на кущах винограду до цукристості в суслі не більш як 40 г/100 куб. см.

Використання сушеного винограду (ізюму) для виготовлення вин забороняється. Випадки порушення цієї норми розглядаються як фальсифікація вина.

Розділ III
Виробництво виноробної продукції (виноробство)

( Назва розділу III в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Стаття 4. Регламентація виноробства

Виробництво виноробної продукції здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності за наявності в них ліцензії. ( Частина перша статті 4 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Під час виробництва виноматеріалів та інших продуктів виноробства здійснюються хімічний і мікробіологічний контроль якості сировини і готової продукції та ведеться відповідна технологічна документація. ( Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 )

Підприємства, які займаються переробкою винограду, зобов'язані щорічно після завершення сезону виноробства, але не пізніше 1 грудня, надавати спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із статистики інформацію за встановленою ним формою щодо обсягів переробки винограду, виробництва виноматеріалів у груповому асортименті, використання та залишків спирту. ( Частина третя статті 4 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сільського господарства затверджує технологічну документацію та нормативні документи на виробництво вин, порядок і форми їх виробничого обліку і погоджує використання зарубіжної технологічної документації. Перелік необхідних для цього документів, терміни і процедури подачі, затвердження і погодження встановлює Кабінет Міністрів України.

Стаття 5. Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків,
умов їх виробництва

( Назва статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правилами виробництва коньяків України, відповідними технічними умовами і технологічними інструкціями, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства. Для виготовлення вин і коньяків України застосовуються матеріали та речовини, дозволені для використання Головним державним санітарним лікарем України. До моменту затвердження нових правил виробництва і зберігання тихих вин, правил виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правил виробництва коньяків України, відповідних технічних умов і технологічних інструкцій діють відповідні правила, державні стандарти, технологічні умови та технічні інструкції, які діяли в Україні до набрання цим Законом чинності. ( Частина перша статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

( Частину другу статті 5 виключено на підставі Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Виробництво і технологічна обробка ординарних виноматеріалів дозволяються на підприємствах, які займаються переробкою винограду і розташовані в зоні виноградарства. ( Частина третя статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Підприємства, які займаються витримкою та розливом вин у пляшки, можуть у разі необхідності проводити дообробку вин за технологічними інструкціями. За спеціальними технічними умовами допускається випуск молодих столових вин, що виробляються з виноматеріалів окремих сортів винограду або їх суміші і реалізуються в рік врожаю або не пізніше 3 місяців після завершення процесу бродіння. ( Частина четверта статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Вина шампанські, ігристі та газовані можуть виготовлятися у будь-якому регіоні України за місцезнаходженням виноробного підприємства. ( Частина п'ята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Переробка винограду на виноматеріали, їх витримка та обробка, виготовлення вин і коньяків України, вермутів, бренді проводяться у спеціально обладнаних приміщеннях (цехах), використання яких для інших цілей забороняється. Не допускаються виробництво та розлив в одному приміщенні вин і вермутів або інших ароматизованих напоїв. ( Частина шоста статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Виноматеріали, коньяки України, вермути, бренді і вина для експорту виробляють за стандартами України або згідно із законодавством країн-імпортерів на виконання конкретного замовлення. ( Частина сьома статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Використання у вітчизняному виноробстві імпортних виноматеріалів, що не відповідають вимогам нормативних документів України, забороняється.

Вина, виготовлені з імпортних виноматеріалів і за зарубіжною технологічною документацією, випускаються під їх родовою назвою із зазначенням країни походження вина та місця розливу.

Забороняється видавати за іноземні українські вина, коньяки України і суміші (купажі) з іноземними винами (виноматеріалами, коньяками, коньячними спиртами). ( Частина десята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сільського господарства затверджує нові марки виноробної продукції за поданням підприємств і організацій та на підставі висновку Центральної дегустаційної комісії виноробної промисловості. Право представляти до затвердження нові марки тихих вин і марочних коньяків України надається підприємствам і організаціям, які мають власну стабільну сировинну базу і відповідні потужності для їх виробництва. ( Частина одинадцята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Перелік необхідних для цього документів, терміни і процедури подачі, затвердження і погодження встановлює Кабінет Міністрів України. ( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 )

Гарантійні терміни зберігання вин шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які встановлено чинними стандартами та нормативною документацією, є мінімальними термінами, протягом яких виробник несе відповідальність за невідповідність показників якості продукції нормативним вимогам, і не є термінами придатності виноробної продукції до споживання. ( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 )

Виробники виноробної продукції мають право встановлювати власні гарантійні терміни зберігання окремих найменувань вин шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які перевищують мінімальні гарантійні терміни, встановлені чинними стандартами та нормативною документацію, з обов'язковою відповідальністю за відповідність їх якості нормативним вимогам. Власні гарантійні терміни повинні бути внесені у розроблені виробником технологічні інструкції на окремі найменування продукції, які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства у встановленому порядку. ( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 )

У торгових найменуваннях вин спеціального типу родова назва доповнюється назвою місця виробництва продукції. ( Частина п'ятнадцята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Найменування іншим винам та новим маркам надаються відповідно до вимог положення, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства.

При виробництві марочних вин не допускається купажування марочних і ординарних виноматеріалів, а при виробництві ординарних вин - купажування виноматеріалів із європейських сортів винограду з виноматеріалами із сортів винограду виду Лабруска та гібридів прямих виробників. ( Частина сімнадцята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Вина шампанські, ігристі та тихі, вермути, коньяки України і бренді, в яких після закінчення гарантійних термінів зберігання не з'явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації. ( Частина вісімнадцята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

( Частину дев'ятнадцяту статті 5 виключено на підставі Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Стаття 6. Вино столове

Вина столові виготовляються натуральними або купажованими.

Не допускається випуск столових вин із вмістом спирту нижче 9 відсотків об'ємних, сортових - 9,5 і марочних - 10 відсотків об'ємних. ( Частина друга статті 6 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Концентрат виноградного соку або консервоване сусло дозволяється використовувати лише в купажі столових напівсухих та напівсолодких ординарних вин з відповідним записом у свідоцтві про якість. ( Частина третя статті 6 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

( Частину четверту статті 6 виключено на підставі Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сільського господарства вправі надавати в несприятливі для визрівання винограду роки дозволи на виготовлення сухих виноматеріалів міцністю не більш як 9,5 відсотка об'ємних шляхом підсолодження сусла виноградним концентратом або цукром не більш як на 2 г/100 куб. см. Такі виноматеріали можуть використовуватися лише для виробництва вин ординарних столових сухих несортових. Перелік необхідних для цього документів, терміни і процедури подачі, затвердження і погодження встановлює Кабінет Міністрів України. ( Частина п'ята статті 6 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Про використання підсолодженого сусла у виробництві вин столових робиться відповідний запис у свідоцтві про якість.

Додавання спирту етилового або спиртованих виноматеріалів чи сусла (містеля) до вин столових не допускається.

Стаття 7. Вино кріплене

Вина кріплені залежно від вмісту спирту і цукру поділяються на міцні, десертні солодкі та десертні лікерні.

Вина міцні виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту природного бродіння становить не менше 4,2 відсотка об'ємних. Вина десертні солодкі та десертні лікерні виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту природного бродіння становить не менш як 1,2 відсотка об'ємних. ( Частина друга статті 7 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Вміст спирту в готових винах виноградних міцних не повинен перевищувати 20 відсотків об'ємних, десертних солодких та десертних лікерних - 17 відсотків об'ємних. ( Частина третя статті 7 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Під час виготовлення вин кріплених додавати концентрат виноградного соку дозволяється лише у випадках, обумовлених технологічними інструкціями. Використання спиртованого сусла або спиртованого концентрату виноградного соку допускається лише для виготовлення вин спеціального типу. ( Частина четверта статті 7 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Додавання цукру на всіх стадіях виробництва вин кріплених забороняється.

Для кріплення виноматеріалів і вин дозволяється використовувати лише спирт етиловий ректифікований та спирт етиловий ректифікований виноградний, які відповідають вимогам стандартів щодо якості та безпеки для здоров'я людини.

Забороняється в процесі кріплення виноматеріалів і вин додавати спирт-сирець, технічний та плодовий спирти або спирти невідомого походження.

Стаття 8. Вина контрольованих найменувань за походженням

Назва вин контрольованих найменувань за походженням надається кращим марочним винам, виготовлення яких забезпечено стійкою сировинною базою специфічної зони виноградарства і які мають високу якість та стабільно випускаються. Всі стадії виробництва вин контрольованих найменувань за походженням повинні здійснюватися на підприємстві, що розташовано у специфічній зоні виноградарства.

Вина контрольованих найменувань за походженням затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства за поданням виноробних підприємств.

Стаття 9. Вина колекційні

Вина колекційні реалізуються в тій же пляшковій тарі, у якій витримуються, без її розкупорки і вилучення утвореного осаду.

Для науково-виробничих та комерційних цілей в окремих наукових установах та на виноробних підприємствах створюється колекційний фонд зразків вин (енотеки), еталонні зразки яких є національним надбанням України. ( Частина друга статті 9 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Порядок створення енотек, зберігання і використання зразків вин з енотек установлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства.

Стаття 10. Вина шампанські, ігристі та газовані

( Назва статті 10 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Виробництво вин шампанських із вмістом спирту нижче 10,5 відсотка об'ємних, вин ігристих нижче 10,0 і вин газованих нижче 9,5 відсотка об'ємних не допускається. ( Частина перша статті 10 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Тиск діоксиду вуглецю в пляшках з готовою продукцією в ігристих винах повинен становити не менш як 350 кПа, газованих - 200 кПа при 20 град. С. Допускається виробництво окремих марок слабонасичених діоксидом вуглецю вин з тиском у пляшках понад 150 кПа при 20 град. С. ( Частина друга статті 10 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Виноматеріали для виробництва вин шампанських та ігристих виготовляються з винограду певних сортів, визначених технологічними інструкціями та технічними умовами. ( Частина третя статті 10 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Винам білим ігристим шампанізованим, виготовленим за шампанською технологією при вторинному бродінні в герметично закритих ємкостях шампанських виноматеріалів, надається назва "Шампанське України". Винам білим ігристим шампанізованим, виготовленим за шампанською технологією з трирічною витримкою вина в пляшках на дріжджах, надається назва "Шампанське України класичне". Міцність ігристих шампанізованих вин повинна бути не нижче 10,5 відсотка об'ємних. ( Частина четверта статті 10 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Вина ігристі та газовані можуть випускатися під власною назвою. ( Частина п'ята статті 10 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Вина ігристі з технологічною витримкою в пляшках не менш як 9 місяців належать до категорії витриманих.

Вина газовані виготовляються із сухих виноматеріалів, які підсолоджуються концентратом виноградного соку, консервованим неспиртованим суслом. ( Частина сьома статті 10 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

( Частину восьму статті 10 виключено на підставі Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

( Частину дев'яту статті 10 виключено на підставі Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Зовнішнє оформлення вин "Шампанське України класичне" та "Шампанське України" має відрізнятися від оформлення інших вин ігристих. ( Частина десята статті 10 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Стаття 11. Алкогольні напої виноградного походження

( Назва статті 11 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Коньяки України - міцні алкогольні напої з характерними букетом і смаком, виготовлені шляхом купажу коньячних спиртів, отриманих методом дистиляції коньячних виноматеріалів на спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше 3 років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємкостях з дубовою клепкою. Коньяки України можуть випускатися під власною назвою. ( Частина перша статті 11 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Вермути - ароматизовані алкогольні напої виноградного походження, отримані шляхом змішування сухого та кріпленого вин, спиртових рослинних екстрактів, спирту етилового ректифікованого та цукру.

Бренді виноградне - міцні алкогольні напої, що виготовляються шляхом дистиляції виноградного вина, витриманого до 3 років. ( Статтю 11 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 )

Для алкогольних напоїв, що не відповідають вимогам, встановленим цим Законом для термінів "Коньяк України" та "Шампанське України", забороняється у загальній та власній назвах виробу вживати слова "Коньяк" або "Шампанське", їх однокореневі (споріднені) та співзвучні до них слова. ( Статтю 11 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 )

Стаття 12. Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України та
бренді

( Назва статті 12 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Фальсифікацією є: ( Абзац перший статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3427-IV від 09.02.2006 )

нерегламентоване застосування цукру або продуктів, що містять цукор, у тому числі виноградного походження, для штучного підвищення вмісту спирту у винах, підміна сортів винограду або зменшення терміну витримки при виготовленні вин марочних і коньяків України; ( Абзац другий статті 12 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

додавання води, плодово-ягідних матеріалів, витяжок і відварів з плодів і ягід;

підробка дешевих вин, вермутів, коньяків України та бренді під кращі вітчизняні або іноземні марки шляхом штучного збільшення екстрактивності, імітації кольору, аромату і смаку, а також додавання харчових або штучних речовин і есенцій; ( Абзац четвертий статті 12 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

штучна ароматизація рослинними екстрактами чи запашними речовинами органічного синтезу;

додавання замінників цукру (сахарину, аспартаму та інших подібних штучних речовин);

виробництво сурогатів вин, вермутів, коньяків України і бренді шляхом екстракції водою виноградних вичавок або ізюму; ( Абзац сьомий статті 12 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

виготовлення сурогатів вин за відсутності продуктів переробки винограду;

підробка вина за походженням, місцем виробництва, сортовим складом шляхом додавання виноматеріалів з гібридів прямих виробників, які не входять до затвердженого сортименту;

етикетування, що не відповідає вимогам законодавства, використання інших видів дезінформації покупця при зовнішньому оформленні вин, вермутів, коньяків України і бренді; ( Абзац десятий статті 12 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

вироблення фальсифікованих коньяків України з коньячного спирту, який витримано менш як 3 роки, або з коньячного спирту, термін витримки якого менше, ніж передбачено технологічною інструкцією на виробництво цього найменування коньяку;

збільшення екстрактивності коньячних спиртів та коньяків шляхом додавання дубового екстракту та інших подібних речовин, а також додавання ефірних масел, есенцій, ароматизаторів та інших подібних речовин.

Стаття 13. Зберігання вин, вермутів, коньяків України і
бренді на торговельних підприємствах

Умови зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на складах і в торговельних залах повинні відповідати вимогам відповідних нормативних документів.

Не допускається зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на складах та їх продаж без належного зовнішнього оформлення, зазначення найменувань, походження, реквізитів виробника.

Забороняється реалізація вин, вермутів, коньяків України і бренді, що втратили товарний вигляд.

Постачальник вин, вермутів, коньяків України і бренді не несе відповідальності за втрату якості своєї продукції в торговельній мережі в разі порушення умов її зберігання або в разі закінчення гарантійних строків зберігання. ( Стаття 13 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Розділ IV
Органи, що регулюють діяльність
галузі виноробства і виноградарства та
здійснюють контроль за дотриманням
вимог цього Закону

( Дію статті 14 зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005 )

Стаття 14. Державна інспекція з виноробства та виноградарства

Діяльність у галузі виноробства і виноградарства регулює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань харчової та переробної промисловості, що створюється Урядом України в установленому порядку.

Контроль за дотриманням вимог цього Закону здійснює Державна інспекція з виноробства та виноградарства (далі - Держвинінспекція), що функціонує при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з питань харчової та переробної промисловості.

Головними завданнями Держвинінспекції є контроль за станом та якісним складом сировинної бази виноробства, дотриманням технологічних правил переробки винограду, обробки виноматеріалів з метою запобігання фальсифікації вин, вермутів, коньяків України і бренді. ( Частина третя статті 14 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Держвинінспекція у своїй діяльності керується цим Законом, положенням про неї, затвердженим Кабінетом Міністрів України, іншими нормативними актами.

Посадові особи Держвинінспекції в межах їх компетенції мають право:

безперешкодного доступу на підприємства, в установи та організації, які вирощують виноград, виробляють, зберігають і реалізують виноробну продукцію, незалежно від форми власності, господарювання і відомчої належності, а також на підприємства з іноземними інвестиціями;

проводити перевірку наявності спеціальних дозволів (ліцензій) на виробництво та реалізацію виноробної продукції, її якості, дотримання вимог технологічної дисципліни, санітарно-гігієнічних норм і правил, якості сировини і матеріалів при вирощуванні винограду та виробництві виноробної продукції;

отримувати необхідну документацію з виноградарства та виноробства, іншу інформацію та пояснення, пов'язані з веденням перевірки.

Посадові особи Держвинінспекції несуть відповідальність згідно із законодавством за приховування фактів виявлених порушень цього Закону або невжиття належних заходів, а також за розголошення одержаних під час перевірок технічних або економічних відомостей, що становлять комерційну таємницю перевіреного підприємства і не містять порушень законодавства.

На фахівців Держвинінспекції, яким в установленому порядку надані повноваження державних інспекторів, поширюється дія Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), а також гарантії щодо захисту життя, здоров'я, честі, гідності та майна, передбачені Законом України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ).

Дії посадових осіб, які мають право здійснювати контроль за реалізацією норм цього Закону, можуть бути оскаржені в місячний термін у судовому порядку.

Випадки фальсифікації вин, вермутів, коньяків України і бренді можуть висвітлюватись у засобах масової інформації (преса, радіо, телебачення) за поданням контролюючих органів за рахунок винних осіб. ( Частина дев'ята статті 14 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Стаття 15. Відповідальність за порушення цього Закону

За порушення вимог цього Закону щодо опорядження і утримання виноградників, які насаджені за рахунок державного фінансування, виробництва і за фальсифікацію вин, вермутів, коньяків України і бренді посадові особи і громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю в галузі виноградарства та виноробства, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність згідно із законодавством України. ( Частина перша статті 15 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

До суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб застосовуються фінансові санкції в разі:

закладання нових чи ремонту промислових насаджень винограду нерайонованими сортами за рахунок державного фінансування - штраф у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з обов'язковим розкорчуванням цих виноградників і наступним відновленням площ районованими сортами за рахунок юридичної особи. До виконання цієї вимоги припиняється державне фінансування закладання нових виноградників;

зрідженості виноградників, насаджених за рахунок державного фінансування, від 10 до 15 відсотків - штраф у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, зрідженості від 15 до 20 відсотків - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з установленням термінів ліквідації зрідженості, зрідженості понад 20 відсотків - штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Органами, уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, може бути порушено питання про повне оновлення насаджень за рахунок юридичної особи;

порушення правил виробництва виноробної продукції - штраф у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виготовлення з імпортних виноматеріалів вітчизняних марок вин без зазначення їх походження і місця розливу - штраф у розмірі від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Виручка від незаконної реалізації продукції спрямовується до державного бюджету;

виготовлення і реалізації фальсифікованих вин і коньяків України, які визнаються такими згідно зі статтею 12 цього Закону, - штраф у розмірі від чотирьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ( Абзац шостий частини другої статті 15 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

( Абзац сьомий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України, бренді є підставою для анулювання ліцензій на виробництво та торгівлю цією продукцією. ( Частина третя статті 15 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Фальсифіковані вина, вермути, коньяки України, бренді конфіскуються за рішенням суду і підлягають подальшій переробці або знищенню згідно із порядком, що затверджується Кабінетом Міністрів України. ( Частина четверта статті 15 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Прибуток, одержаний від продажу фальсифікованих вин, вермутів, коньяків України і бренді, вилучається до державного бюджету в судовому порядку органами державної податкової служби за поданням Держвинінспекції. ( Частина п'ята статті 15 в редакції Закону N 3427-IV від 09.02.2006 )

Розгляд справ щодо порушень вимог цього Закону здійснюється відповідними посадовими особами Держвинінспекції згідно з законом. У разі незгоди суб'єктів господарювання з рішенням Держвинінспекції по справі її дії можуть бути оскаржені ними в судовому порядку.

Розділ V
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України:

а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

б) в шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 16 червня 2005 року
N 2662-IV

^ Наверх
наверх