документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 лютого 2006 р. N 119
Київ

Про затвердження Порядку обмеження питного
водопостачання до рівня екологічної броні

Відповідно до статті 16-1 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні, що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям затвердити у тримісячний строк переліки споживачів, на яких поширюється обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2006 р. N 119

Порядок
обмеження питного водопостачання
до рівня екологічної броні

1. Цей Порядок визначає механізм обмеження питного водопостачання для споживачів (крім населення), які не внесли в установлені строки або внесли не в повному обсязі плату за використану ними питну воду (далі - споживачі), до рівня екологічної броні - мінімального рівня використання питної води (далі - обмеження) з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2. Підприємство питного водопостачання надсилає споживачам письмове попередження про застосування обмеження не пізніше ніж за 14 календарних днів із зазначенням дати і часу з одночасним повідомленням про це органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування за місцем розташування споживачів.

3. Строк обмеження встановлюється підприємством питного водопостачання за погодженням з органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування за місцем розташування споживачів.

4. У разі надходження попередження про обмеження споживачі вживають заходів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

5. За умови внесення в повному обсязі плати за використану питну воду і готовності споживачів до відновлення питного водопостачання на підставі їх звернення (заяви) підприємством питного водопостачання приймається рішення про зняття обмеження із зазначенням дати і часу з одночасним повідомленням про це органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування за місцем розташування споживачів.

6. Перелік споживачів, на яких поширюється обмеження, складається регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за погодженням з територіальними органами Мінприроди та МНС.

До переліку включаються споживачі, об'єкти яких відповідно до законодавства належать до категорії потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки.

Перелік затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями на один календарний рік і на 1 січня поточного року доводиться до підприємств питного водопостачання.

^ Наверх