документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення зміни до статті 4
Закону України "Про податок з доходів
фізичних осіб" щодо операцій з продажу
сільськогосподарської продукції

Верховна Рада України постановляє:

I. Підпункт 4.3.36 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 25, ст. 345, N 52, ст. 564; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N 13, ст. 230, NN 17-19, ст. 267, N 21, ст. 302; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року N 3201-IV доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:

"Отримувач таких доходів подає податковому агенту довідку про своє право на отримання доходу у джерела його виплати без утримання податку.

Форма довідки, термін дії, порядок її видачі та застосування розробляються центральним податковим органом за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів та затверджуються Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 9 лютого 2006 року
N 3424-IV

^ Наверх