документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 лютого 2006 р. N 172
Київ

Про встановлення посадового
окладу (тарифної ставки) працівника
I тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки та внесення змін у додаток 2 до
постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити посадовий оклад (тарифну ставку) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N 34, ст. 2064, N 40, ст. 2544, N 52, ст. 3287), у 2006 році з 1 січня у розмірі 350 гривень, з 1 липня - 375, з 1 грудня - 400 гривень на місяць.

2. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зміни, що додаються.

3. Установити, що:

у разі коли згідно з цією постановою зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати;

для окремих категорій працівників бюджетної сфери, щодо яких цією постановою не визначені тарифні розряди, посадові оклади (ставки заробітної плати) змінюються пропорційно підвищенню розмірів мінімальної заробітної плати згідно із законодавством;

умови оплати праці, визначені цією постановою, застосовуються починаючи з 1 січня 2006 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2006 р. N 172

Зміни,
що вносяться у додаток 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298

1. Назву розділу IX викласти в такій редакції:

     "IX. Притулки для неповнолітніх служб у справах
неповнолітніх, центри соціально-психологічної
допомоги, соціально-психологічної реабілітації
дітей, соціальні гуртожитки, соціальні центри
матері та дитини, інші установи аналогічного
профілю Мінсім'ямолодьспорту".

2. Доповнити розділ XVIII перед позицією

"Керівники основних структурних підрозділів   12-13"

позицією такого змісту:

"Керівник                    15-17".

3. Доповнити додаток розділами XX-XXIX такого змісту:

     "XX. Регіональні пункти тимчасового розміщення
біженців, пункти тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства, які
незаконно перебувають в Україні

Керівник (директор)               12-13

Начальники відділу, служби 10-12

Головні фахівці 9-11

Професіонали та фахівці 6-10

     XXI. Військові частини, з'єднання, установи та
організації Збройних Сил, підрозділи та допоміжні
служби МВС, МНС, СБУ, Державного департаменту з
питань виконання покарань, Держприкордонслужби,
інших військових формувань

           1. Керівні працівники

Керівники установ, організацій          12-17

Начальники (завідувачі): відділів, відділень; 7-14
друкарні, лазне-прального комбінату,
комбінату побутового обслуговування,
холодильника, станції технічного обслуговування,
району електричних мереж, електростанції
(підстанції), котельні, управління будинками,
готелю, гуртожитку, їдальні, хлібопекарні та
інших служб (частин, цехів, дільниць, станцій,
установок, пунктів тощо); головні фахівці

Керівні працівники воєнізованої, сторожової, 8-12
пожежної (професійно-пожежної) охорони

    2. Екіпажі морських (рейдових) суден забезпечення,
берегові організації допоміжного флоту,
гідрографічна та пошуково-рятувальна служби

Командний склад морських (рейдових) суден     8-14
забезпечення

Інші члени екіпажів суден 1-7

Керівні працівники берегових організацій 8-12
допоміжного флоту, гідрографічної та
пошуково-рятувальної служб

Фахівці берегових організацій допоміжного 5-9
флоту, гідрографічної та
пошуково-рятувальної служб

     3. Льотний, інженерно-технічний склад авіації та
авіаційні рятувальники

Керівні працівники льотно-підйомного складу   14-17

Професіонали та фахівці льотно-підйомного 6-14
складу

Інші працівники льотно-підйомного складу 3-7

Керівні працівники інженерно-технічних служб 12-15

Професіонали та фахівці інженерно-технічних 5-12
служб

Керівні працівники авіаційно-рятувальних служб 12-14

Фахівці авіаційно-рятувальних служб 6-9

     XXII. Державні організації та установи системи
державного матеріального резерву

Директор                     4-17

Головний інженер 13-16

Начальник дільниці зберігання, головний 11-14
фахівець

Начальник лабораторії 10-13

Начальник (майстер): команди відомчої 8-12
воєнізованої охорони, дільниці

   XXIII. Організації меліорації та водного господарства

    1. Обласні виробничі управління меліорації і водного
господарства, басейнові управління водних ресурсів

Начальник                    16-19

Головний інженер 13-18

Начальник (завідувач) відділу (лабораторії) 11-14

Головні фахівці 9-12

Професіонали та фахівці 7-11

           2. Управління каналів

Начальник                    14-17

Головний інженер 13-16

Керівники структурних підрозділів; головні: 8-12
економіст, механік, енергетик; майстер

Інші головні фахівці 8-11

Професіонали та фахівці 6-10

    3. Інші експлуатаційні водогосподарські організації

Начальник                    11-15

Головний інженер 10-14

Керівники структурних підрозділів; головні: 8-12
економіст, механік, енергетик; майстер

Інші головні фахівці 8-11

Професіонали та фахівці 6-10

       XXIV. Фізкультурно-спортивні товариства,
фізкультурно-спортивні установи (організації)

     1. Центральні ради, центри, управління, комітети

Керівник                     17-19

Начальник управління, самостійного відділу 12-14

Начальник відділу у складі управління 11-12

Головний фахівець 10-11

Професіонали та фахівці 6-10

   2. Ради, центри, організації, управління Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя

Керівник                     13-15

Начальник управління, самостійного відділу 10-13

Головний фахівець 9-10

Професіонали та фахівці 5-9

   3. Ради, центри, організації у містах, районах, районах
у мм. Києві і Севастополі, районах у містах

Керівник                     11-14

Начальник відділу 10-11

Головний фахівець 9-10

Професіонали та фахівці 5-9

     4. Сільські і селищні фізкультурно-оздоровчі та
спортивні клуби фізкультурно-спортивних товариств

Керівник                      9

Фахівець 5-7

        XXV. Державні інспекції з контролю
якості лікарських засобів

       1. Державна інспекція з контролю якості
лікарських засобів МОЗ

Перший заступник, заступник Головного      18-19
державного інспектора України з контролю
якості лікарських засобів

Начальник відділу 15-16

Головні фахівці 13-14

Професіонали та фахівці 10-12

       2. Державні інспекції з контролю якості
лікарських засобів в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві і Севастополі

Начальник                    15-17

Головні фахівці 12-13

Професіонали та фахівці 9-11

      XXVI. Український державний фонд підтримки
фермерських господарств

Генеральний директор                19

Начальник відділу 12-15

Головні фахівці 10-11

Професіонали та фахівці 6-10

           Регіональні відділення

Директор                     12-14

Головні фахівці 9-10

Професіонали та фахівці 6-9

            XXVII. Аграрний фонд

Генеральний директор                23

Начальник відділу 14-17

Головні фахівці 13-16

Професіонали та фахівці 10-14

           Регіональні відділення

Директор                     16-17

Головні фахівці 11-12

Професіонали та фахівці 6-10

     XXVIII. Державний центр ветеринарної біологічної
і фармацевтичної промисловості

Директор                      15

Начальник відділу 11-12

Головні фахівці 10-11

Професіонали та фахівці 6-10

      XXIX. Навчальні, навчально-виробничі судна,
навчальні літаки (вертольоти)

             1. Навчальні,
навчально-виробничі морські судна

Командний склад суден              10-21

Інші члени екіпажів суден 2-10

             2. Навчальні,
навчально-виробничі річкові судна

Командний склад суден               9-15

Інші члени екіпажів суден 2-9

            3. Навчальні літаки
(вертольоти)

Командно-льотний склад              11-22

Інженерно-технічний склад забезпечення 6-21".
польотів

^ Наверх
наверх