документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо сфери
телекомунікацій та користування
радіочастотним ресурсом України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Назву та абзац перший частини першої статті 145 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:

"Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують
діяльність у сфері телекомунікацій, поштового
зв'язку та користування радіочастотним ресурсом
України, передбачену ліцензіями, дозволами

Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами".

2. У Законі України "Про телекомунікації" (1280-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526):

1) статтю 24 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"9. Норми цієї статті поширюються на кінцеве обладнання";

2) у частині третій статті 42:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж";

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) надання в користування каналів електрозв'язку:

місцевих;

міжміських;

міжнародних";

3) частину першу статті 49 викласти в такій редакції:

"1. У разі якщо суб'єкт господарювання має намір здійснювати зазначений у ліцензії вид діяльності у сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії, він повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку дії ліцензії звернутися до НКРЗ із заявою про продовження строку її дії в порядку, визначеному частиною першою статті 45";

4) частину другу статті 50 доповнити реченням такого змісту: "Заява про переоформлення ліцензії подається в порядку, визначеному частиною першою статті 45";

5) частину другу статті 52 доповнити реченням такого змісту: "Заява про видачу дубліката ліцензії подається в порядку, визначеному частиною першою статті 45".

3. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526):

1) пункт 2 частини сьомої статті 32 викласти в такій редакції:

"2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї статті";

2) пункт 2 частини десятої статті 42 викласти в такій редакції:

"2) документи оформлені та подані з порушенням вимог цієї статті".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 січня 2006 року
N 3380-IV

^ Наверх