документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 грудня 2005 р. N 1244
Київ

Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів
України від 31 січня 2001 р. N 74 та внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відновити починаючи з 1 вересня 2005 р. дію постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 74 "Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 5, ст. 182).

У зв'язку з цим у переліку постанов, що втратили чинність, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 р. N 790 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 34, ст. 2064):

пункти 3, 9 і 17 виключити;

у пунктах 19, 28, 29 та 32 виключити слова і цифри "від 31 січня 2001 р. N 74 "Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук";

у пункті 30 слова і цифри "Пункти 1 і 2 змін" замінити словами і цифрою "Пункт 2 змін".

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст. 2389; 2005 р., N 40, ст. 2544) такі зміни:

у пункті 6 постанови слова "Національній та" виключити;

підрозділ 1 розділу II додатка 2 до постанови виключити.

3. Національній академії наук розробити і затвердити за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ, що належать до її відання відповідно до абзацу другого пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 р. N 790 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2005 р. N 988 - Офіційний вісник України, 2005 р., N 40, ст. 2544).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

^ Наверх