документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до Закону України
"Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування"

Верховна Рада України постановляє:

1. В абзаці п'ятому пункту 3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2005 р., N 29, ст. 382) слова "У разі відсутності матері" замінити словами "За вибором матері або в разі її відсутності".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 листопада 2005 року
N 3058-IV

^ Наверх