документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2003-03-292003-12-102005-10-122007-07-05  

Документ втратив чиннiсть!


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.03.2003 N 143

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 квітня 2003 р. за N 271/7592

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації України
N 114 від 28.02.20
11)

Про затвердження форми декларації з податку
на прибуток підприємства та Порядку її складання

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації
N 593 від 10.12.20
03
N 448 від 12.10.20
05 )

Керуючись пунктами 16.4 і 16.15 статті 16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) та статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), наказую:

1. Затвердити форму декларації з податку на прибуток підприємства та Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства, що додаються.

2. Вважати таким, що втратив чинність, Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 8 липня 1997 року N 214 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 року за N 313/2117 (із змінами і доповненнями).

3. Департаменту оподаткування юридичних осіб (Сичевський В.П.):

3.1. подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності;

3.2. після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

3.3. скласти технічне завдання для розробки системи обробки звітної документації.

4. Департаменту автоматизації процесів оподаткування (Семирга М.I.) у терміни, визначені у технічному завданні, розробленому Департаментом оподаткування юридичних осіб, забезпечити розробку та впровадження програмного забезпечення для проведення державними податковими органами перевірки декларацій.

5. Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В.П.) у 10-денний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України через засоби масової інформації довести цей наказ до відома платників податку на прибуток.

6. Начальнику управління справами Ніку В.О. у триденний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Оперенка Г.М.

Голова Ю.Ф.Кравченко

Узгоджено:

Рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності 31.03.2003 N 06-10/239

Голова С.Буряк

 УЗГОДЖЕНО              ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Комітету Верховної Наказ Державної податкової
Ради України з питань фінансів адміністрації України
і банківської діяльності 29.03.2003 N 143
31.03.2003 N 06-10/239

 -------------------------
| |
|Відмітка про одержання |
| (штамп ДПІ) |
-------------------------

----------------------------------------------------------------------
| 1 |ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА| |Звітна |
| |---------------------------------------------+---+--------------|
| |Повна декларація - надаються додатки у разі | |Звітна |
| |заповнення рядків з позначкою "Р" та "К" | |консолідована |
| |---------------------------------------------+---+--------------|
| |Спрощена декларація - надаються додатки у | | |
| |разі заповнення рядків з позначкою "К" | |Звітна нова |
----------------------------------------------------------------------

-------------------------- ------------- ------------ -------------- -------
| 2 |Звітний рік |2|0|0| | | |1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали| | |Рік|
-------------------------- ------------- ------------ -------------- -------

----------------------------------------------------------------------
| 3 |Повна назва платника податку:| |Юридична особа |
| |-----------------------------|-----|----------------------------|
| | | |Інша категорія платника |
----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
| 4 |Ідентифікаційний | | | | | | | | | | Код виду економічної | | |.| | |.| |
| |код за ЄДРПОУ ------------------- діяльності (КВЕД) --------------|
------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
| 5 |Місцезнаходження платника податку: |Поштовий індекс | | | | | |
| |-----------------------------------|--------------------------|
| | |Телефон | |
| |-----------------------------------|--------+-----------------|
| | |Факс* | |
| |-----------------------------------|--------+-----------------|
| | |Е-mail* | |
--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
| 6 |До державної податкової інспекції (адміністрації) в |
| |--------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|7 |Відмітка про застосування платником податку спеціальних |
| |режимів оподаткування |
| |------------------------------------------------------------|
| | |Підприємство, основною | |Суб'єкт космічної |
| | |діяльністю якого є | |діяльності (пункт 22.24 |
| | |виробництво | |Закону) |
| | |сільськогосподарської | | |
| | |продукції (пункт 16.4 | | |
| | |Закону) | | |
------------------------------------------------------------------

---------------
* За бажанням платника податку.

Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням
за загальновстановленими правилами (починаючи з податкового
періоду - перший квартал 2006 року)
------------------------------------------------------------------
| ПОКАЗНИКИ |Код рядка |Сума |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Валовий дохід від усіх видів діяльності, |01 | |
|у тому числі: | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|доходи від продажу товарів (робіт, послуг) |01.1 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|приріст балансової вартості запасів |01.2 К1 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|доходи від виконання довгострокових договорів |01.3 К2 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|прибуток від операцій з цінними паперами, |01.4 К3 | |
|фондовими та товарними деривативами | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|прибуток від операцій з землею |01.5 К1 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|інші доходи, крім визначених у 01.1 / 01.5 |01.6 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Коригування валових доходів, у тому числі: |02 | |
| (+-02.1 +-02.2 + 02.3)| | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|зміна суми компенсації вартості товарів |02.1 | |
|(робіт, послуг) | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|самостійно виявлені помилки за результатами |02.2 | |
|минулих податкових періодів | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|врегулювання сумнівної (безнадійної) |02.3 К4 | |
|заборгованості | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Скоригований валовий дохід (01 +- 02)|03 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Валові витрати, у тому числі: |04 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|витрати на придбання товарів (робіт, послуг), |04.1 | |
|крім визначених у 04.11 | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|убуток балансової вартості запасів |04.2 К1 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|витрати на оплату праці |04.3 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|сума страхового збору (внесків) до фондів |04.4 | |
|державного загальнообов'язкового страхування | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|сума внесків на довгострокове страхування |04.5 | |
|життя, недержавне пенсійне забезпечення | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|сума податків, зборів (обов'язкових |04.6 Р1 | |
|платежів), крім визначених у 04.4 | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|витрати, пов'язані з виконанням |04.7 К2 | |
|довгострокових договорів | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|добровільне перерахування коштів, передача |04.8 Р2 | |
|товарів (робіт, послуг) | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|від'ємне значення об'єкта оподаткування |04.9 | |
|попереднього податкового року | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|витрати на поліпшення основних фондів |04.10 К1 | |
|та нафтогазових свердловин | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|85% витрат від вартості товарів (робіт, |04.11 Р3 | |
|послуг), придбаних у офшорних нерезидентів | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Сума витрат зі страхування (крім витрат з |04.12 | |
|довгострокового страхування життя та |К1/1 | |
|недержавного пенсійного забезпечення, | | |
|зазначених у р. 04.5 декларації) | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|інші витрати, крім визначених у 04.1 / 04.12 |04.13 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Коригування валових витрат, у тому числі: |05 | |
| (+-05.1 +-05.2 + 05.3)| | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|зміна суми компенсації вартості товарів |05.1 | |
|(робіт, послуг) | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|самостійно виявлені помилки за результатами |05.2 | |
|минулих податкових періодів | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|врегулювання сумнівної (безнадійної) |05.3 К4 | |
|заборгованості | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Скориговані валові витрати (04 +- 05)|06 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Сума амортизаційних відрахувань |07 К1 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний |08 | |
| (-) (+-03 - (+-06) - 07)| | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Балансові збитки, не компенсовані прибутками |09 | |
|до 01.01.2003 | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Прибуток, звільнений від оподаткування |10 К5 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Прибуток, що підлягає оподаткуванню, |11 | |
|у тому числі: (08 - 09 - 10)| | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|за базовою ставкою |11.1 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|за пільговою ставкою * ......% |11.2 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Нарахована сума податку**, у тому числі: |12 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|за базовою ставкою |12.1 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|за пільговою ставкою |12.2 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Зменшення нарахованої суми податку |13 К6 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Податкове зобов'язання звітного періоду ** |14 | |
| (12 - 13)| | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|

|Сума нарахованого податку за попередній    |15    |   |
|податковий період поточного року | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Сума надміру сплаченого податку минулих |16 | |
|податкових періодів (переплати)*** | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Сума податку до сплати |17 | |
| (позитивне значення 14 - 15 - 16)| | |
------------------------------------------------------------------

---------------
* Пільгові ставки зазначаються платником самостійно.

** У разі позитивного значення.

*** Не заповнюється при заповненні рядка 18 декларації.

------------------------------------------------------------------
|Сума надміру сплаченого податку минулих |18 | |
|податкових періодів (переплати), | | |
|яка підлягає поверненню на поточний рахунок | | |
|платника податку в банку-резиденті | | |
------------------------------------------------------------------

   Додаткові показники.
------------------------------------------------------------------
|Суми податків, які утримуються при виплаті |19 | |
|доходів (прибутків), у тому числі: | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді |19.1 К7 | |
|процентів | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|з нерезидентів (крім 19.3) |19.2 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|з фрахту |19.3 | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Авансові внески, нараховані на суму дивідендів |20 | |
|та прирівняних до них платежів | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Дивіденди та прирівняні до них платежі, що |21 | |
|сплачуються до бюджету державними | | |
|некорпоратизованими, казенними або | | |
|комунальними підприємствами | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку |22 | |
|з виправленням помилок | | |
|-----------------------------------------------+----------+-----|
|Пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням |23 К4 | |
|сумнівної (безнадійної) заборгованості | | |
------------------------------------------------------------------

   До декларації додаються (потрібне позначити):

-------------------------------------------------------------------------
| |Додатки до рядків|К1/1 |К1/2 |К2 |К3 |К4 |К5 |К6 |К7 |Р1 |Р2 |Р3 |Р4|
-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| |Пояснення (розкриття) окремих результатів | |аркуш |
| |фінансово-господарської діяльності на | | |
------------------------------------------------------------------

   Інформація, наведена в декларації,  додатках,  поясненнях
(розкриттях), є достовірною.
------------------------
| | |.| | |.|2|0|0| |р.|
------------------------
Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

 Керівник підприємства _________________________ ________________
ініціали та прізвище підпис
---------------------
| | | | | | | | | | |
---------------------
Ідентифікаційний податковий номер М.П.

 Головний бухгалтер  _________________________ ________________
ініціали та прізвище підпис
---------------------
| | | | | | | | | | |
---------------------
Ідентифікаційний податковий номер

     Ця частина податкової декларації заповнюється
службовими особами ДПІ (ДПА)

--------------------------------------------------------------------
| |Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової|
|-----звітності. "__" _____________ 200_ року|
|__________________________________________________________________|
| службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) |
|------------------------------------------------------------------|
| За результатами камеральної перевірки декларації |
| (потрібне позначити): |
|------------------------------------------------------------------|
| |порушень (помилок) не виявлено| | |складено акт від |
|--------------------------------- | |"__" _______ 200_ року N __|
| -------------------------------|
| |
|"__" ___________ 200_ року _____________________________________ |
| службова особа ДПІ (ДПА) |
| (підпис, прізвище) |
--------------------------------------------------------------------

( Форма із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 593 від 10.12.2003, N 448 від 12.10.2005 )

Заступник Голови Комітету С.Терьохін

Заступник начальника Головного управління оподаткування юридичних осіб С.Чекашкін

                   Додаток К1/1
до рядків 01.2, 01.5, 04.2,
04.10, 04.12 та 07
декларації

------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Податковий період 20__ року |
|-----------------------------------| |---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали| | | Рік |
------------------------------------- --------------- --------------- ----------------- ------------

       Таблиця 1. Розрахунок приросту (убутку)
балансової вартості запасів

------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | На |Запаси, |На кінець|Приріст "-"|
| |рядка|поча-|викорис-|звітного | Убуток "+"|
| | | ток |тані не | періоду |(3 - 4 - 5)|
| | |звіт-|в госпо-| | |
| | |ного |дарській| | |
| | |року | діяль- | | |
| | | | ності | | |
|---------------------+-----+-----+--------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------+-----+-----+--------+---------+-----------|
|Балансова вартість |А | | | | |
|запасів усього, у | | | | | |
|тому числі: (сума | | | | | |
|рядків А1 - А7 | | | | | |
|відповідної графи) | | | | | |
|---------------------+-----+-----+--------+---------+-----------|
|на складах (місцях |А1 | | | | |
|зберігання) | | | | | |
|---------------------+-----+-----+--------+---------+-----------|
|у незавершеному |А2 | | | | |
|виробництві | | | | | |
|---------------------+-----+-----+--------+---------+-----------|
|у готовій продукції |А3 | | | | |
|---------------------+-----+-----+--------+---------+-----------|
|малоцінні та |А4 | | | | |
|швидкозношувані | | | | | |
|предмети на складах | | | | | |
|---------------------+-----+-----+--------+---------+-----------|
|на оптових складах |А5 | | | | |
|(місцях зберігання) | | | | | |
|---------------------+-----+-----+--------+---------+-----------|
|у роздрібній торгівлі|А6 | | | | |
|---------------------+-----+-----+--------+---------+-----------|
|матеріальні цінності,|А7 | | | | |
|що використовуються у| | | | | |
|господарській | | | | | |
|діяльності більше 365| | | | | |
|календарних днів та | | | | | |
|вартість яких не | | | | | |
|перевищує 1000 грн. | | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Метод (методи) оцінки убутку запасів (потрібне позначити):
------------------------------------------------------------------
| |ідентифікованої | |вартості запасів перших за часом |
| |вартості відповідної | |надходжень (ФІФО) |
| |одиниці запасів | | |
|--+-------------------------------------------------------------|
| |середньозваженої | |норматив-| |ціни продажу |
| |вартості однорідних | |них | |запасів |
| |запасів | |затрат | | |
------------------------------------------------------------------

     Таблиця 2. Розрахунок амортизаційних відрахувань

------------------------------------------------------------------
|Код | Показники | Балан- | Амортизаційні |
|ряд-| | сова | відрахування |
| ка | |вартість| |
| | | на |------------------|
| | |початок | Розра- | Звітний |
| | | розра- |хунковий| період |
| | | хунко- |квартал |нароста |
| | | вого | | ючим |
| | |кварталу| |підсумком|
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
|Б1 |Основні фонди групи 1 з нормою | | | |
| |амортизації 2 відсотки | | | |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
|Б2 |Основні фонди групи 2 з нормою | | | |
| |амортизації 10 відсотків | | | |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
|Б3 |Основні фонди групи 3 з нормою | | | |
| |амортизації 6 відсотків | | | |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
|Б4 |Основні фонди групи 4 з нормою | | | |
| |амортизації 15 відсотків | | | |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
|Б5 |Основні фонди групи 1 з нормою | | | |
| |амортизації нижче 2 відсотків | | | |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
|Б6 |Основні фонди групи 2 з нормою | | | |
| |амортизації нижче 10 відсотків | | | |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
|Б7 |Основні фонди групи 3 з нормою | | | |
| |амортизації нижче 6 відсотків | | | |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
|Б8 |Основні фонди групи 4 з нормою | | | |
| |амортизації нижче 15 відсотків | | | |
|----+-------------------------------+--------+--------+---------|
|В |Нематеріальні активи | | | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|07 |Загальна сума амортизаційних відрахувань, що | |
| |відображається у рядку 07 декларації (сума | |
| |рядків з Б1 до Б8 та рядку В графи 5) | |
------------------------------------------------------------------

         Таблиця 3. Витрати на поліпшення
основних фондів, що включаються
до складу валових витрат

------------------------------------------------------------------
| Об'єкти |Код |Сукупна | Сума |Фактичні обсяги поліпшень |
| поліпшення |ряд-|балансо-| на |наростаючим підсумком |
| | ка |ва вар- |звіт- | |
| | |тість на| ний |----------------------------|
| | |початок | рік | 1 |Півріч-|3 квар-|Рік |
| | |звітного| (лі- |квартал| чя | тали | |
| | | року | міт) | | | | |
|--------------+----+--------+------+-------+-------+-------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------+----+--------+------+-------+-------+-------+----|
|Основні фонди |4.10| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

       Таблиця 4. Прибуток від продажу землі

------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Сума |
| | рядка | |
|--------------------------------------------+-------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------------------+-------+-----------|
|Прибуток від продажу землі, у тому числі: |01.5 | |
|(01.5.1 - 01.5.2 х 01.5.3) | | |
|--------------------------------------------+-------+-----------|
|сума доходу, отримана при продажу землі |01.5.1 | |
|--------------------------------------------+-------+-----------|
|сума витрат, пов'язана із купівлею землі |01.5.2 | |
|--------------------------------------------+-------+-----------|
|коефіцієнт індексації витрат, визначений за |01.5.3 | |
|нормами підпункту 8.3.3 Закону | | |
|--------------------------------------------+-------+-----------|

     Таблиця 5. Витрати зі страхування

------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Сума |
| | рядка | |
|--------------------------------------------+-------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------------------+-------+-----------|

|Сума витрат зі страхування (крім витрат з |04.12 | |
|довгострокового страхування життя та | | |
|недержавного пенсійного забезпечення, | | |
|зазначених у р. 04.5 декларації), у тому | | |
|числі: | | |
|--------------------------------------------+-------+-----------|
|сума витрат за обов'язковими видами |04.12.1| |
|страхування | | |
|--------------------------------------------+-------+-----------|
|сума витрат за іншими видами страхування, |04.12.2| |
|що включаються до складу валових витрат | | |
|платника (не більше значення рядка 06 | | |
|декларації за звітний період, обчисленого | | |
|без урахування значення рядка 04.12.2 цієї | | |
|таблиці х 5 / 95) | | |
------------------------------------------------------------------

   Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства ______________ ________________
підпис прізвище

М.П.

Головний бухгалтер _______________ ________________
підпис прізвище

( Додаток К1/1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 448 від 12.10.2005 )

                   Додаток К1/2
до рядків 04.10
та 07 декларації

 -------------------------------- -------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| | Податковий період 200_ року |
|------------------------------| |-----------------------------------------------|
-------------------------------- | |1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали| | |Рік|
------------- ------------ -------------- -------

      Таблиця 1. Розрахунок амортизації витрат,
пов'язаних з видобутком корисних копалин

----------------------------------------------------------------
|Код |Показники |Первісна |Амортизаційні |
|рядка| |вартість |відрахування |
| | | |звітного |
| | | |періоду |
| | | |наростаючим |
| | | |підсумком |
|-----+-------------------------------+---------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+-------------------------------+---------+--------------|
| 1 |Витрати, пов'язані з видобутком| | |
| |корисних копалин, крім | | |
| |нафтогазових свердловин * | X | |
|-----+-------------------------------+---------+--------------|
| 2 |Витрати, пов'язані з видобутком| | |
| |корисних копалин з нафтогазових| | |
| |свердловин* (2.1+2.2+....+ 2.n)| X | |
|-----+-------------------------------+---------+--------------|
|2.1 |Свердловина**.......... | | |
|-----+-------------------------------+---------+--------------|
|2.2 | | | |
|-----+-------------------------------+---------+--------------|
|-----+-------------------------------+---------+--------------|
|2.n | | | |
|-----+-----------------------------------------+--------------|
|07 |Загальна сума амортизаційних відрахувань,| |
| |що відображається у рядку 07 декларації | |
| | (сума рядків 1 - 2 графи 4)| |
----------------------------------------------------------------

      Таблиця 2. Витрати на поліпшення нафтогазових
свердловин, що включаються до складу валових витрат

-------------------------------------------------------------------------
|Код |Об'єкти поліпшення|Сума на | Фактичні обсяги поліпшень |
|рядка| |звітний рік| наростаючим підсумком |
| | |(ліміт) |----------------------------------|
| | | |1 квартал|Півріччя|3 квартали|Рік |
|-----+------------------+-----------+---------+--------+----------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+------------------+-----------+---------+--------+----------+----|
| 1 |Свердловина**.....| | | | | |
|-----+------------------+-----------+---------+--------+----------+----|
| 2 | | | | | | |
|-----+------------------+-----------+---------+--------+----------+----|
| | | | | | | |
|-----+------------------+-----------+---------+--------+----------+----|
| | | | | | | |
|-----+------------------+-----------+---------+--------+----------+----|
| n | | | | | | |
|-----+------------------------------+---------+--------+----------+----|
|04.10|Загальна сума поліпшень, що | | | | |
| |включається до рядка 04.10 | | | | |
| |декларації (сума рядків | | | | |
| |1 - n відповідної графи) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
---------------
* Надаються довідкові відомості.
** Реквізити свердловини зазначаються платником податку за
даними обліку.

      Таблиця 3. Довідкові відомості (у розрізі
окремого родовища, окремої шахти, свердловини,
крім нафтогазової)

-----------------------------------------------------------------------------
|Код |Окремий об'єкт |Балансова вартість|Обсяг фактично |Загальний |
|рядка|групи (родовище,|об'єкта групи на |видобутих корисних|розрахунковий |
| |кар'єр, шахта, |початок звітного |копалин за звітний|обсяг родовища|
| |свердловина) |року |період | |
|-----+----------------+------------------+------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+----------------+------------------+------------------+--------------|
| 1 | | | | |
|-----+----------------+------------------+------------------+--------------|
| 2 | | | | |
|-----+----------------+------------------+------------------+--------------|
|-----+----------------+------------------+------------------+--------------|
|-----+----------------+------------------+------------------+--------------|
| n | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

   Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства ___________________ ___________________
підпис прізвище
М.П.

Головний бухгалтер ___________________ ___________________
підпис прізвище

                   Додаток К2
до рядків 01.3
та 04.7 декларації

 -------------------------------- -------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| | Податковий період 200_ року |
|------------------------------| |-----------------------------------------------|
-------------------------------- | |1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали| | |Рік|
------------- ------------ -------------- -------

         Таблиця 1. Доходи та витрати,
пов'язані з виконанням довгострокових договорів

------------------------------------------------------------------------
| Показники |Код | 1 |Півріччя| 3 |Рік |
| |рядка |квартал| |квартали| |
|--------------------------------+------+-------+--------+--------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------+------+-------+--------+--------+----|
|Валові доходи від виконання | | | | | |
|довгострокових договорів, | | | | | |
|у тому числі: (01.3.1 +- 01.3.2)|01.3 | | | | |
|--------------------------------+------+-------+--------+--------+----|
|сума доходу, нарахованого у | | | | | |
|зв'язку з виконанням | | | | | |
|довгострокових договорів |01.3.1| | | | |
|--------------------------------+------+-------+--------+--------+----|
|сума збільшення (+) зменшення | | | | | |
|(-) валових доходів у зв'язку з | | | | | |
|перерахунком податкових | | | | | |
|зобов'язань за завершеними | | | | | |
|довгостроковими договорами |01.3.2| | | | |
|--------------------------------+------+-------+--------+--------+----|
|Сума фактичних витрат, | | | | | |
|пов'язаних із виконанням | | | | | |
|довгострокових договорів |04.7 | | | | |
------------------------------------------------------------------------

         Таблиця 2. Додаткова інформація

------------------------------------------------------------------------
|Сума авансів або передоплат, не | | | | | |
|віднесених для цілей | | | | | |
|оподаткування до складу валового| | | | | |
|доходу звітного періоду | 1 | | | | |
|--------------------------------+------+-------+--------+--------+----|
|Кількість договорів, за якими | | | | | |
|провадився розрахунок доходів та| | | | | |
|витрат, у тому числі договори: | 2 | | | | |
|--------------------------------+------+-------+--------+--------+----|
|за якими продовжується їх | | | | | |
|виконання | 2.1 | | | | |
|--------------------------------+------+-------+--------+--------+----|
|виконання яких завершено | 2.2 | | | | |
------------------------------------------------------------------------

   Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства ___________________ ___________________
підпис прізвище
М.П.

Головний бухгалтер ___________________ ___________________
підпис прізвище

                   Додаток К3
до рядка 01.4 декларації

------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Податковий період 20__ року |
|-----------------------------------| |---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали| | | Рік |
------------------------------------- --------------- --------------- ----------------- ------------

      Розрахунок фінансових результатів операцій
з цінними паперами та деривативами

------------------------------------------------------------------
| ПОКАЗНИКИ | Код | Сума |
| |рядка| |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|Прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими|01.4 | |
|та товарними деривативами, у тому числі: (сума | | |
|позитивних значень рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з акціями | 1 | |
|та іншими, ніж цінні папери, корпоративними | | |
|правами, у тому числі: (1.1 - 1.2 - 1.3) | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|доходи звітного періоду | 1.1 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|витрати звітного періоду | 1.2 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|від'ємний фінансовий результат попереднього | 1.3 | |
|звітного року | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з | 2 | |
|облігаціями, у тому числі: (2.1 - 2.2 - 2.3) | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|доходи звітного періоду | 2.1 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|витрати звітного періоду | 2.2 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|від'ємний фінансовий результат попереднього | 2.3 | |
|звітного року | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з | 3 | |
|векселями, у тому числі: (3.1 - 3.2 - 3.3) | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|доходи звітного періоду | 3.1 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|витрати звітного періоду | 3.2 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|від'ємний фінансовий результат попереднього | 3.3 | |
|звітного року | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з | 4 | |
|деривативами, у тому числі: (4.1 - 4.2 - 4.3) | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|доходи звітного періоду | 4.1 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|витрати звітного періоду | 4.2 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|від'ємний фінансовий результат попереднього | 4.3 | |
|звітного року | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з | 5 | |
|іпотечними сертифікатами (іпотечними сертифікатами | | |
|участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою | | |
|дохідністю), у тому числі: (5.1 - 5.2 - 5.3) | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|доходи звітного періоду | 5.1 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|витрати звітного періоду | 5.2 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|від'ємний фінансовий результат попереднього | 5.3 | |
|звітного року | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із | 6 | |
|сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, у тому| | |
|числі: (6.1 - 6.2 - 6.3) | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|доходи звітного періоду | 6.1 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|витрати звітного періоду | 6.2 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|від'ємний фінансовий результат попереднього | 6.3 | |
|звітного року | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими | 7 | |
|цінними паперами, у тому числі: (7.1 - 7.2 - 7.3) | | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|доходи звітного періоду | 7.1 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|витрати звітного періоду | 7.2 | |
|---------------------------------------------------+-----+------|
|від'ємний фінансовий результат попереднього | 7.3 | |
|звітного року | | |
------------------------------------------------------------------

   Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства ______________ ________________
підпис прізвище

М.П.

Головний бухгалтер _______________ ________________
підпис прізвище

( Додаток К3 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 448 від 12.10.2005 )

                   Додаток К4
до рядків 02.3, 05.3
та 23 декларації

 -------------------------------- -------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| | Податковий період 200_ року |
|------------------------------| |-----------------------------------------------|
-------------------------------- | |1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали| | |Рік|
------------- ------------ -------------- -------

    Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

-------------------------------------------------------------
|Показники коригування |Код рядка |Сума |
|-----------------------------------------+----------+------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------+----------+------|
|Сума збільшення валових доходів | 02.3 | |
|-----------------------------------------+----------+------|
|Сума збільшення валових витрат | 05.3 | |
|-----------------------------------------+----------+------|
|Пеня, нарахована у зв'язку з коригуванням| 23 | |
-------------------------------------------------------------

   Коригування здійснюється у зв'язку:

з невиконанням умов договору від "__" __________ 200_ року,
N__, укладеного з:
__________________________________________________________________
назва сторони (для фізичної особи - П.I.Б),
__________________________________________________________________
з якою укладено договір
__________________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи-сторони,
__________________________________________________________________
з якою укладено договір

          ------------- -------------
в якому декларант є |Продавцем| | |Покупцем | | потрібне позначити
------------- -------------

   Коригування здійснюється на підставі:

таких положень підпунктів 12.1.1, 12.1.2, 12.1.5, Закону:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

таких документів:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства ___________________ ___________________
підпис прізвище
М.П.

Головний бухгалтер ___________________ ___________________
підпис прізвище

                   Додаток К5
до рядка 10 декларації

 -------------------------------- -------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| | Податковий період 200_ року |
|------------------------------| |-----------------------------------------------|
-------------------------------- | |1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали| | |Рік|
------------- ------------ -------------- -------

         Таблиця 1. Розрахунок прибутку,
що звільняється від оподаткування

-----------------------------------------------------------------
| Показники | Код |Сума |
| | рядка | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|Прибуток, звільнений від оподаткування, у тому | 10 | |
|числі*: (10.1 + 10.2 + 10.3) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|на підставі "А" (А1 - А2 - А3) | 10.1 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|Доходи від діяльності, що не оподатковується на | А1 | |
|підставі "А", у тому числі: | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|приріст балансової вартості запасів | А1.1 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів | А2 | |
|рядка А1, у тому числі: | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|убуток балансової вартості запасів | А2.1 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|Амортизаційні відрахування, які відносяться | А3 | |
|до діяльності "А" | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|на підставі "Б" (Б1 - Б2 - Б3) | 10.2 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|Доходи від діяльності, що не оподатковується | Б1 | |
|на підставі "Б", у тому числі: | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|приріст балансової вартості запасів | Б1.1 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів | Б2 | |
|рядка Б1, у тому числі: | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|убуток балансової вартості запасів | Б2.2 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----|
|Амортизаційні відрахування, які відносяться | Б3 | |
|до діяльності "Б" | | |
-----------------------------------------------------------------
---------------
* Підставу "Б" надано для прикладу, заповнюється від "А" до
"Я" за наявності законодавчих підстав

      Таблиця 2. Підстави для застосування пільги

-------------------------------------------------------------
| Пістава |Норма Закону України |Підпункт |Пункт |Стаття |
| | |(частина) | | |
|---------+-----------------------+----------+------+-------|
| А | | | | |
|---------+-----------------------+----------+------+-------|
| Б | | | | |
|---------+-----------------------+----------+------+-------|
| ... | | | | |
|---------+-----------------------+----------+------+-------|
| Я | | | | |
-------------------------------------------------------------

   Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства ___________________ ___________________
підпис прізвище
М.П.

Головний бухгалтер ___________________ ___________________
підпис прізвище

                   Додаток К6
до рядка 13 декларації

------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Податковий період 20__ року |
|-----------------------------------| |---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали| | | Рік |
------------------------------------- --------------- --------------- ----------------- ------------

     Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку

------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Сума |
| |рядка | |
|---------------------------------------------+------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------+------+-----------|
|Зменшення податкових зобов'язань, у тому |13 | |
|числі: (сума з р. 13.1 до р. 13.4 + | | |
|+ р. 13.5.1) | | |
|---------------------------------------------+------+-----------|
|вартість торгових патентів, придбаних у |13.1* | |
|звітному періоді, що враховується у зменшення| | |
|податкового зобов'язання платника податку | | |
|---------------------------------------------+------+-----------|
|податок, сплачений з прибутку (крім |13.2 | |
|пасивного), отриманого за кордоном (не | | |
|більший за визначений граничний розмір | | |
|заліку) | | |
|---------------------------------------------+------+-----------|
|податок, сплачений з пасивного прибутку за |13.3 | |
|кордоном, у разі наявності міжнародного | | |
|договору | | |
|---------------------------------------------+------+-----------|
|сума податку, нарахованого платником за |13.4 | |
|місцезнаходженням його філії (у разі сплати | | |
|консолідованого податку) | | |
|---------------------------------------------+------+-----------|
|сума сплачених авансових внесків при виплаті |13.5 | |
|дивідендів (прирівняних до них платежів) та | | |
|перевищення суми таких внесків над | | |
|нарахованою сумою податку минулих податкових | | |
|періодів, у тому числі: | | |
|---------------------------------------------+------+-----------|
|сума, що відноситься на зменшення нарахованої|13.5.1| |
|суми податку | | |
|---------------------------------------------+------+-----------|
|залишок суми, що підлягає перенесенню на |13.5.2| |
|наступні звітні періоди | | |
------------------------------------------------------------------

         Таблиця 2. Розрахунок податку,
що сплачується за місцем розташування філій

------------------------------------------------------------------
|Підрозділи платника| Код |Вало-|Амор-| Сума |Питома |Нарахова |
| податку | рядка | ві | ти- |гр.3 +| вага |на сума |
| | |вит- |зація|+ гр.4|гр.5 : |податку**|
| | |рати | | |: гр.5 | гр.7 |
| | | | | | р.12 | р.12 х |
| | | | | | | гр.6 |
|-------------------+-------+-----+-----+------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------+-------+-----+-----+------+-------+---------|
|Платник податку за |12 | | | |X | |
|консолідованою | | | | | | |
|декларацією | | | | | | |
|-------------------+-------+-----+-----+------+-------+---------|
|Філії платника |13.4***| | | | | |
|податку в цілому, у| | | | | | |
|тому числі: | | | | | | |
|-------------------+-------+-----+-----+------+-------+---------|
|Філія |13.4.1 | | | | | |
|-------------------+-------+-----+-----+------+-------+---------|
|Філія |13.4.2 | | | | | |
| | | | | | | |
|-------------------+-------+-----+-----+------+-------+---------|
| | | | | | | |
|-------------------+-------+-----+-----+------+-------+---------|
|Філія |13.4.n | | | | | |
------------------------------------------------------------------

       Таблиця 3. Розрахунок вартості придбаних
торгових патентів, що враховується у зменшення
податкового зобов'язання платника податку

------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Сума |
| | рядка | |
|------------------------------------------------+--------+------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Вартість торгових патентів, придбаних платником |13.1* | |
|податку у звітному періоді, що враховується у | | |
|зменшення податкового зобов'язання (А + Б + В + | | |
|+ Г) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Валові доходи, отримані від здійснення |А1 | |
|торговельної діяльності, у тому числі: | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|приріст балансової вартості запасів |А1.1 | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Валові витрати, понесені у зв'язку з отриманням |А2 | |
|валових доходів, зазначених у рядку А1, у тому | | |
|числі: | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|убуток балансової вартості запасів |А2.1 | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|від'ємне значення об'єкта оподаткування |А2.2****| |
|попереднього податкового року | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Сума амортизаційних відрахувань за основними |А3 | |
|фондами, що повністю та/або частково | | |
|використовуються для здійснення торговельної | | |
|діяльності | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний |А4 | |
|(-) (А1-А2-А3) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Податок з прибутку, отриманого від здійснення |А5 | |
|торговельної діяльності (позитивне значення | | |
|/А4 X 0,25/) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Вартість торгових патентів, придбаних платником |А6 | |
|податку у звітному періоді на здійснення | | |
|торговельної діяльності | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Вартість торгових патентів, придбаних платником |А | |
|податку у звітному періоді на здійснення | | |
|торговельної діяльності, що враховується у | | |
|зменшення податкового зобов'язання платника | | |
|податку (А6, але не більше значення А5) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Валові доходи, отримані від здійснення |Б1 | |
|діяльності з надання побутових послуг, у тому | | |
|числі: | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|приріст балансової вартості запасів |Б1.1 | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Валові витрати, понесені у зв'язку з отриманням |Б2 | |
|валових доходів, зазначених у рядку Б1, у тому | | |
|числі: | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|убуток балансової вартості запасів |Б2.1 | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|від'ємне значення об'єкта оподаткування |Б2.2****| |
|попереднього податкового року | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Сума амортизаційних відрахувань за основними |Б3 | |
|фондами, що повністю та/або частково | | |
|використовуються для здійснення діяльності з | | |
|надання побутових послуг | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний |Б4 | |
|(-) (Б1-Б2-Б3) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Податок з прибутку, отриманого від здійснення |Б5 | |
|діяльності з надання побутових послуг (позитивне| | |
|значення /Б4 X 0,25/) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Вартість торгових патентів, придбаних платником |Б6 | |
|податку у звітному періоді на здійснення | | |
|діяльності з надання побутових послуг | | |
|------------------------------------------------+--------+------|

|Вартість торгових патентів, придбаних платником |Б    |   |
|податку у звітному періоді на здійснення | | |
|діяльності з надання побутових послуг, що | | |
|враховується у зменшення податкового | | |
|зобов'язання платника податку (Б6, але не більше| | |
|значення Б5) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Валові доходи, отримані від здійснення |В1 | |
|діяльності з торгівлі готівковими валютними | | |
|цінностями, у тому числі: | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|приріст балансової вартості запасів |В1.1 | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Валові витрати, понесені у зв'язку з отриманням |В2 | |
|валових доходів, зазначених у рядку В1, у тому | | |
|числі: | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|убуток балансової вартості запасів |В2.1 | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|від'ємне значення об'єкта оподаткування |В2.2****| |
|попереднього податкового року | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Сума амортизаційних відрахувань за основними |В3 | |
|фондами, що повністю та/або частково | | |
|використовуються для здійснення діяльності з | | |
|торгівлі готівковими валютними цінностями | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний |В4 | |
|(-) (В1-В2-В3) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Податок з прибутку, отриманого від здійснення |В5 | |
|діяльності з торгівлі готівковими валютними | | |
|цінностями (позитивне значення /В4 X 0,25/) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Вартість торгових патентів, придбаних платником |В6 | |
|податку у звітному періоді на здійснення | | |
|діяльності з торгівлі готівковими валютними | | |
|цінностями | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Вартість торгових патентів, придбаних платником |В | |
|податку у звітному періоді на здійснення | | |
|діяльності з торгівлі готівковими валютними | | |
|цінностями, що враховується у зменшення | | |
|податкового зобов'язання платника податку (В6, | | |
|але не більше значення В5) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Валові доходи, отримані від здійснення операцій |Г1 | |
|з надання послуг у сфері грального бізнесу, у | | |
|тому числі: | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|приріст балансової вартості запасів |Г1.1 | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Валові витрати, понесені у зв'язку з отриманням |Г2 | |
|валових доходів, зазначених у рядку Г1, у тому | | |
|числі: | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|убуток балансової вартості запасів |Г2.1 | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|від'ємне значення об'єкта оподаткування |Г2.2****| |
|попереднього податкового року | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Сума амортизаційних відрахувань за основними |Г3 | |
|фондами, що повністю та/або частково | | |
|використовуються для здійснення операцій з | | |
|надання послуг у сфері грального бізнесу | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний |Г4 | |
|(-) (Г1-Г2-Г3) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Податок з прибутку, отриманого від здійснення |Г5 | |
|операцій з надання послуг у сфері грального | | |
|бізнесу (позитивне значення /Г4 X 0,25/) | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Вартість торгових патентів, придбаних платником |Г6 | |
|податку у звітному періоді на здійснення | | |
|діяльності з надання послуг у сфері грального | | |
|бізнесу | | |
|------------------------------------------------+--------+------|
|Вартість торгових патентів, придбаних платником |Г | |
|податку у звітному періоді на здійснення | | |
|діяльності з надання послуг у сфері грального | | |
|бізнесу, що враховується у зменшення податкового| | |
|зобов'язання платника податку (Г6, але не більше| | |
|значення Г5) | | |
------------------------------------------------------------------

---------------
* Сума рядка 13.1 табл. 3 відображається у рядку 13.1 табл.1.
** У рядку 12 графи 7 відображається показник рядка 12
декларації, зменшений на суму рядків 13.1- 13.3 та 13.5.1 табл. 1
цього додатка.
*** Сума рядка 13.4 графи 7 табл. 2 відображається у рядку
13.4 табл. 1.
**** Уперше може бути заповнено в цьому додатку, який
подається разом з декларацією за перший квартал 2006 року, та
відображене від'ємне значення об'єкта оподаткування 2005 року.

   Наведена інформація є достовірною

Керівник підприємства ______________ ________________
підпис прізвище

М.П.

Головний бухгалтер _______________ ________________
підпис прізвище

( Додаток К6 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 448 від 12.10.2005 )

                   Додаток К7
до рядка 19.1 декларації

------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | Податковий період 20__ року |
|-----------------------------------| |---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали| | | Рік |
------------------------------------- --------------- --------------- ----------------- ------------

       Таблиця 1. Розрахунок податку з доходів
фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів

------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Сума |
| | рядка | |
|------------------------------------------------+-------+-------|
|Загальна сума утриманого податку з доходів |19.1 | |
|фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів | | |
|(А1хСП*) | | |
|------------------------------------------------+-------+-------|
|Загальна сума нарахованих процентів |А1 | |
------------------------------------------------------------------

---------------
* СП - ставка податку

        Таблиця 2. Розрахунок відрахувань
до Державного бюджету України
оператора державної лотереї

------------------------------------------------------------------
|Відрахування до Державного бюджету України (Б1 х| Б | |
|х Б3, але не менш як (Б1 - Б2) х 0,25) | | |
|------------------------------------------------+-------+-------|
|Доходи від проведення державної грошової лотереї| Б1 | |
|(продажу лотерейних шансів) | | |
|------------------------------------------------+-------+-------|
|Відрахування до призового фонду не менш як (Б1 х| Б2 | |
|х 0,5) | | |
|------------------------------------------------+-------+-------|
|Норматив відрахувань до Державного бюджету | Б3 | |
|України, % від Б1 | | |
------------------------------------------------------------------

   Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства ______________ ________________
підпис прізвище

М.П.

Головний бухгалтер _______________ ________________
підпис прізвище

( Додаток К7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 593 від 10.12.2003, в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 448 від 12.10.2005 )

( Додаток Р1 виключено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 448 від 12.10.2005 )

                   Додаток Р1
до рядка 04.6 декларації

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | |Звітний рік|20___ р.|
------------------------------------------------------------------------- ----------------------

        Суми нарахованих податків, зборів
(обов'язкових платежів),
що включаються до валових витрат

------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Сума |
| |рядка | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових|4.6 | |
|платежів), у тому числі: | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|акцизний збір |4.6.1 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|мито |4.6.2 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|державне мито |4.6.3 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|плата за землю (земельний податок, а також |4.6.4 | |
|орендна плата за земельні ділянки державної і | | |
|комунальної власності) | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|рентні платежі |4.6.5 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|податок з власників транспортних засобів, |4.6.6 | |
|самохідних машин і механізмів | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір у вигляді цільової надбавки до діючого |4.6.7 | |
|тарифу на електричну та теплову енергію | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір у вигляді цільової надбавки до |4.6.8 | |
|затвердженого тарифу на природний газ для | | |
|споживачів усіх форм власності | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за геологорозвідувальні роботи, виконані |4.6.9 | |
|за рахунок державного бюджету | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за спеціальне використання природних |4.6.10| |
|ресурсів | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за забруднення навколишнього природного |4.6.11| |
|середовища | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір на розвиток виноградарства, садівництва і |4.6.12| |
|хмелярства | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску|4.6.13| |
|через державний кордон України | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за використання радіочастотного ресурсу |4.6.14| |
|України | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне |4.6.15| |
|страхування з вартості продажу нерухомого майна| | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне |4.6.16| |
|страхування з операцій купівлі - продажу | | |
|іноземної валюти | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне |4.6.17| |
|страхування з вартості продажу ювелірних | | |
|виробів | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне |4.6.18| |
|страхування з вартості продажу легкових | | |
|автомобілів | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір на обов'язкове державне пенсійне |4.6.19| |
|страхування з вартості послуг стільникового | | |
|зв'язку | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за проведення гастрольних заходів |4.6.20| |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|судовий збір |4.6.21| |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|податок з реклами |4.6.22| |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|комунальний податок |4.6.23| |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|ринковий збір |4.6.24| |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за право використання місцевої символіки |4.6.25| |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за право проведення кіно- і телезйомок |4.6.26| |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за проведення місцевого аукціону, |4.6.27| |
|конкурсного розпродажу і лотерей | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів |4.6.28| |
|торгівлі та сфери послуг | | |
------------------------------------------------------------------

   Наведена інформація є достовірною

Керівник підприємства ______________ ________________
підпис прізвище

М.П.

Головний бухгалтер _______________ ________________
підпис прізвище

( Додаток Р1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 448 від 12.10.2005 )

                   Додаток Р2
до рядка 04.8 декларації

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | |Звітний рік|20___ р.|
------------------------------------------------------------------------- ----------------------

        Витрати на добровільне перерахування
коштів, передачу товарів
(виконання робіт, надання послуг)

------------------------------------------------------------------
| Показники |Код | Сума |
| |рядка| |
|------------------------------------------------+-----+---------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Загальна сума витрат платника на добровільне |04.8 | |
|перерахування коштів, передачу товарів | | |
|(виконання робіт, надання послуг), що | | |
|включаються до валових витрат (р.1 + р.2 + р.3 +| | |
|+ р.4 + р.5) | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Частина суми, зазначеної у рядку В, що не |1 | |
|перевищує суми (А х 0,05), зменшена на суму (А х| | |
|х 0,02) | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Сума коштів, перерахованих підприємствами |2 | |
|всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали | | |
|внаслідок Чорнобильської катастрофи, але не | | |
|більше 10 відсотків від показника, зазначеного в| | |
|рядку А (підпункт 5.2.3 Закону) | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Сума витрат, пов'язаних з безоплатним наданням |3 | |
|вугілля (підпункт 5.2.11 Закону) | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Сума коштів (вартість майна), добровільно |4 | |
|перерахована (передана) організаціям | | |
|роботодавців та їх об'єднанням, але не більше | | |
|0,2 відсотка від показника, зазначеного в рядку | | |
|Б (підпункт 5.2.17 Закону) | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Частина суми, зазначеної у рядку Г, що не |5 | |
|перевищує суми (А х 0,1), зменшена на суму (А х | | |
|х 0,02) | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Оподатковуваний прибуток попереднього звітного |А | |
|року | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Фонд оплати праці платника податку в розрахунку |Б | |
|за звітний рік | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Сума перерахованих коштів та/або вартість |В | |
|переданих товарів (виконаних робіт, наданих | | |
|послуг), у тому числі: (В1 + В2 ) | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|до Державного бюджету України або бюджетів |В1 | |
|місцевого самоврядування (підпункт 5.2.2 Закону)| | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|до неприбуткових організацій, визначених у |В2 | |
|пункті 7.11 Закону, а також суми коштів, що | | |
|перераховані юридичним особам - засновникам | | |
|постійно діючого третейського суду (підпункт | | |
|5.2.2 Закону) | | |
|------------------------------------------------+-----+---------|
|Сума коштів та/або вартість майна, добровільно |Г | |
|перерахована (передана) з метою охорони | | |
|культурної спадщини (підпункт 5.2.13 Закону) | | |
------------------------------------------------------------------

   Наведена інформація є достовірною

Керівник підприємства ______________ ________________
підпис прізвище

М.П.

Головний бухгалтер _______________ ________________
підпис прізвище

( Додаток Р2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 448 від 12.10.2005 )

                   Додаток Р3
до рядка 04.11 декларації

 -------------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| | | | | | | | | | |Звітний рік|2|0|0| |
-------------------------------------------------- ----------------------

              РОЗРАХУНОК
валових витрат при здійсненні операцій
з нерезидентом, що має офшорний статус

---------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Реквізити договору (контракту), назва та |Загальні витрати | Витрати, які |
| рядка | місцезнаходження офшорного нерезидента | з придбання | включаються до |
| | | товарів (робіт, | валових витрат |
| | | послуг) в |покупця, гр.3 х |
| | | офшорного | 0,85 |
| | | нерезидента | |
|--------+-----------------------------------------+-----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------+-----------------------------------------+-----------------+----------------|
| 1 |_________________________________________| | |
| |_________________________________________| | |
| |_________________________________________| | |
| | | | |
|--------+-----------------------------------------+-----------------+----------------|
| 2 |_________________________________________| | |
| |_________________________________________| | |
| |_________________________________________| | |
| | | | |
|--------+-----------------------------------------+-----------------+----------------|
| 3 |_________________________________________| | |
| |_________________________________________| | |
| |_________________________________________| | |
| | | | |
|--------+-----------------------------------------+-----------------+----------------|
| |_________________________________________| | |
| |_________________________________________| | |
| |_________________________________________| | |
| | | | |
|--------+-----------------------------------------+-----------------+----------------|
| n |_________________________________________| | |
| |_________________________________________| | |
| |_________________________________________| | |
| | | | |
|--------+-----------------------------------------------------------+----------------|
| 04.11 |Частина вартості товарів (робіт, послуг), | |
| |що відображається у рядку 04.11 | |
| |декларації (сума рядків 1 - n гр.4) | |
---------------------------------------------------------------------------------------

   Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства ___________________ ___________________
підпис прізвище
М.П.

Головний бухгалтер ___________________ ___________________
підпис прізвище

 УЗГОДЖЕНО              ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Комітету Верховної Наказ Державної податкової
Ради України з питань фінансів адміністрації України
і банківської діяльності 29.03.2003 N 143
31.03.2003 N 06-10/239
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 квітня 2003 р.
за N 271/7592

Порядок
складання декларації з податку на прибуток
підприємства

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок (далі - Порядок) розроблено на підставі норм Закону України від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон N 334), з урахуванням Перехідних положень Закону України від 24 грудня 2002 року N 349-IV "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон N 349) та Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон N 2181).

1.2. Цей Порядок застосовується всіма платниками податку на прибуток підприємств (далі - платники податку), крім страховиків, та банків, для яких установлюються окремі порядки складання декларацій. ( Пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 593 від 10.12.2003 )

1.3. Декларація з податку на прибуток підприємства (далі - декларація) та додатки до неї подаються платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді в платника податкове зобов'язання чи ні.

1.4. Починаючи з податкового періоду - перший квартал 2006 року, декларація заповнюється в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. ( Пункт 1.4 розділу 1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 448 від 12.10.2005 )

1.5. Податок на прибуток за квартал, півріччя, три квартали та рік розраховується за правилами, установленими п.11.1 ст.11 і п.16.4 ст.16 Закону N 334, наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.

1.6. У декларації зазначаються усі передбачені в ній показники. Якщо будь-який рядок декларації не заповнюється через відсутність операції (суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами обліку та відповідати податковому обліку (звітності).

Достовірність даних підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства.

Оригінал декларації з відповідними додатками подається платником до податкового органу за місцезнаходженням платника на одному двосторонньому аркуші форматом А-4 з відповідними додатками на односторонніх аркушах форматом А-4. Подання копій декларації та додатків не дозволяється. Декларація та додатки до неї не підлягають обов'язковому скріпленню між собою (прошнуровуванню).

1.7. Декларація заповнюється таким чином, що забезпечує вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками у синьому або чорному кольорі). Заповнення олівцем не дозволяється.

У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень та дописок і закреслень (крім передбачених формою декларації). У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

2. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок

2.1. Якщо платником самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, то відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону N 2181 (з урахуванням строків давності) такий платник має право надати уточнюючий розрахунок.

Платник податку має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були виявлені.

2.2. Якщо після подачі декларації за звітний період платник податку подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний (податковий) період, то така звітна декларація не вважається уточнюючою, а штрафи, визначені в пункті 17.2 статті 17 Закону N 2181, не застосовуються.

2.3. Платник податку, який до початку його перевірки податковим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф, нарахований відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181. Уточнюючий розрахунок, який відображає виправлені показники, складається за формою, що додається до цього Порядку;

б) або відобразити суму такої недоплати у складі декларації, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу, нарахованого відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання з податку. При цьому виправлення помилок здійснюється шляхом відображення сум раніше занижених (завищених) показників декларацій (валових доходів, витрат та амортизаційних відрахувань) у складі валового доходу (рядок 02.2) та валових витрат (рядок 05.2) того податкового періоду, за який подається звітна декларація.

3. Порядок заповнення декларації

3.1. Декларація складається із заголовної та двох основних частин і десяти додатків, з яких сім (К1-К7) подаються щокварталу, у тому числі за рік, а три (Р1-Р3) подаються виключно за рік. Додаток К1 складається з двох частин - К1/1 та К1/2. Частина К1/2 заповнюється платниками податку, які нараховують амортизаційні відрахування на суму витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин. У разі, якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність відповідних операцій, платники податку не подають податковому органу передбачені відповідним рядком декларації додатки. ( Абзац перший пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 448 від 12.10.2005 )

У заголовній частині декларації відображаються повна назва підприємства (відповідно до установчих документів), зареєстрованого в установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності, місцезнаходження та номер телефону платника (факс, електронна адреса - за бажанням). В основній частині та в додатках показники відображаються на підставі норм, установлених Законом N 334 ( 334/94-ВР ) та Законом України від 22 травня 2003 року N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон N 889). ( Абзац другий пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 593 від 10.12.2003 )

-------------------------------------------------------------------
|Код рядка |Положення Закону N 334, якими слід |
|декларації| керуватися при заповненні рядків декларації |
|----------+------------------------------------------------------|
| 01 |ст.4, п.5.9 ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 01.1 |пп.4.1.1 п.4.1 ст.4 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 01.2 |п.5.9 ст.5. У разі заповнення цього рядка складається |
| |таблиця 1 додатка К1/1. Показник із знаком "-" рядка |
| |А графи 6 зазначеної таблиці переноситься у рядок |
| |01.2 декларації без знаку |
|----------+------------------------------------------------------|
| 01.3 |п. 7.10 ст.7 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 01.4 |п.7.6 ст.7. Витрати на придбання цінних паперів та |
| |деривативів, здійснені до набрання чинності Законом |
| |N 349, визначаються за правилами, |
| |установленими пп. 7.6.3 п. 7.6 статті 7 Закону |
| |( 334/94-ВР ) |
|----------+------------------------------------------------------|
| 01.5 |п.8.9 ст.8 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 01.6 |пп.4.1.2 - 4.1.6, крім 4.1.5 п.4.1 ст.4 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 02 |згідно з формулою |
|----------+------------------------------------------------------|
| 02.1 |п.5.10 ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 02.2 |пп.4.1.5 п.4.1 ст.4 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 02.3 |ст.12, з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних |
| |положень Закону N 349 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 03 |згідно з формулою |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04 |ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.1 |п.5.1, пп.5.2.1 п. 5.2 ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.2 |п. 5.9 ст.5. У разі заповнення цього рядка |
| |складається таблиця 1 додатка К1/1. Показник |
| |із знаком "+" рядка А графи 6 зазначеної |
| |таблиці переноситься у рядок 04.2 декларації |
| |без знака |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.3 |п.5.6 ст.5, крім абз. 2-3 пп.5.6.2; |
| |пп. 7.8.7 п.7.8 ст.7 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.4 |пп. 5.7.1 п.5.7 ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.5 |абз. 2-3 пп.5.6.2 п.5.6 ст.5, п.1.37, 1.42 ст.1 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.6 |пп. 5.2.5 п.5.2 ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.7 |п.7.10 ст.7 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.8 |пп.5.2.2-5.2.3, 5.2.11,5.2.13, 5.2.17 п.5.2 ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.9 |п.6.1 ст.6 з урахуванням п.11 Перехідних |
| |положень Закону N 349 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.10 |пп.5.2.10 п.5.2 ст.5, пп.8.7.1 п.8.7 ст.8, |
| |частина 2 п.9.5 ст.9. У разі одночасного |
| |заповнення додатків К1/1 та К1/2 у цей рядок |
| |переноситься сума рядка 04.10 таблиці 3 |
| |додатка К1/1 та рядка 04.10 таблиці 2 додатка |
| |К1/2 за відповідний звітний період. При |
| |визначенні значень граф рядків 04.10 цих |
| |таблиць, які переносяться у рядок 04.10 |
| |декларації, обирається найменша: або сума |
| |ліміту витрат на поліпшення, що включається |
| |до валових витрат, або сума фактичних поліпшень, |
| |розрахованих наростаючим підсумком з початку року |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.11 |п.18.3 ст.18 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 04.12 |пп. 5.4.6 п. 5.4 ст. 5 |
|----------+------------------------------------------------------|

| 04.13  |ст.5; ст.7; п.8.1.4 п.8.1, пп.8.3.7 п.8.3,      |
| |п.8.4.3, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.10 п.8.4, |
| |8.9.4 п.8.9 ст.8; п.9.5, 9.6 ст.9, п.22.25 ст.22 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 05 |згідно з формулою |
|----------+------------------------------------------------------|
| 05.1 |п.5.10 ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 05.2 |пп.5.2.7 п.5.2 ст.5 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 05.3 |ст.12 з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних |
| |положень Закону N 349 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 06 |згідно з формулою |
|----------+------------------------------------------------------|
| 07 |пп.7.9.4 п.7.9 ст.7, ст.8, ст.9. У разі |
| |заповнення цього рядка складається таблиця 2 |
| |додатка К1/1 та/або таблиця 1 додатка К1/2. |
| |У разі одночасного заповнення додатків К1/1 |
| |та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка |
| |07 таблиці 2 додатка К1/1 та рядка 07 таблиці |
| |1 додатка К1/2 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 08 |п.3.1 ст.3 згідно з формулою |
|----------+------------------------------------------------------|
| 09 |п.11 Перехідних положень Закону N 349. |
| |У рядку 09 вказується від'ємне значення об'єкта |
| |оподаткування, визначене за нормами п.11 |
| |Перехідних положень Закону N 349 на підставі |
| |результатів інвентаризації балансових збитків |
| |за станом на 1 січня 2003 року |
|----------+------------------------------------------------------|
| 10 |п. 7.12, п. 7.13, п. 7.20 ст. 7, п. 18.1 ст. 18, |
| |ст. 19 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 11 |згідно з формулою (п.11 перехідних положень |
| |Закону N 349 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 11.1 |п.10.1 ст.10 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 11.2 |п. 7.13 ст. 7, п. 18.1 ст. 18 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 12 |сума рядків 12.1 і 12.2 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 12.1 |п.10.1 ст.10 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 12.2 |п. 7.13 ст. 7, п. 18.1 ст. 18 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 13 |пп.7.8.3-7.8.4 п.7.8 ст.7, п.16.3 ст.16, пп. |
| |2.1.3 п.2.1 ст.2, п.18.1 ст.18, ст.19, п. 22.3 |
| |ст.22 (дія цього пункту призупинена на 2003 рік) |
|----------+------------------------------------------------------|
| 14 |згідно з формулою |
|----------+------------------------------------------------------|
| 15 |п.16.4 ст.16 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 16 |п.16.16 ст.16, п.21.3 ст.21 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 17 |згідно з формулою |
|----------+------------------------------------------------------|
| 18 |п.16.16 ст.16, п.21.3 ст.21 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 19 |п.10.2 ст.10, п.13.1-13.2,13.6 ст.13 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 19.1 |пп. 9.2.2 п. 9.2 ст. 9 Закону N 889 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 19.2 |п.13.1-13.2,13.6 ст.13 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 19.3 |п.13.5 ст.13 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 19.4 | |
|----------+------------------------------------------------------|
| 20 |пп.7.8.2 п.7.8, пп.7.9.4 п.7.9 ст.7 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 21 |п.4 Прикінцевих положень Закону N 349 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 22 |П.17.2 ст.17 Закону N 2181 |
|----------+------------------------------------------------------|
| 23 |пп. 12.1.2 п.12.1 ст.12 |
-------------------------------------------------------------------

( Таблиця пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 448 від 12.10.2005 )

Порядок заповнення додатків К2, К4, К5, К6, К7, Р1, Р2, Р3 визначається формами цих додатків. Показники, відображені в декларації та у відповідних додатках з однаковим кодом рядків, повинні збігатися. Особливості використання показників додатка К1 визначено в рядках таблиці цього розділу з кодами 01.2, 04.2, 04.10, 04.12, 07, а додатка К3 - у рядку з кодом 01.4. ( Абзац пункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 448 від 12.10.2005 ) ( Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 593 від 10.12.2003 )

4. Строки подання декларації та сплати податку

4.1. Декларація подається платником податку до державного податкового органу для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

4.2. Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подають декларацію за підсумками податкового (звітного) року в терміни, встановлені законом для річного базового податкового (звітного) періоду. ( Розділ 4 доповнено пунктом 4.2 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 593 від 10.12.2003 )

4.3. Сплата податку здійснюється:

до дати подання уточнюючого розрахунку згідно з п.17.2 статті 17 Закону N 2181;

в інших випадках - у строки, визначені пунктом 5.3 статті 5 Закону N 2181.

4.4. Якщо останній день строку подання декларації (сплати податку) припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем такого строку вважається наступний за вихідним (святковим) операційний (банківський) день.

Заступник Голови Комітету С.Терьохін

Заступник начальника Головного управління оподаткування юридичних осіб С.Чекашкін

Додаток
до Порядку складання
декларації з податку на
прибуток підприємства

------------------------------------------------------------------
| 1 | Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань |
| |у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
| 2 |Звітний період, за який виправляються помилки (потрібне позначити)|
| |------------------------------------------------------------------|
| |2|0|0| | рік | | |1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали| | | Рік |
------------------- ------------- ------------ -------------- ----------

----------------------------------------------------------------------
| 3 |Повна назва платника податку:| |Юридична особа |
| |-----------------------------|-----+----------------------------|
| | | |Інша категорія платника |
----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
| 4 |Ідентифікаційний | | | | | | | | | | Код виду економічної | | |.| | |.| |
| |код за ЄДРПОУ ------------------- діяльності (КВЕД) --------------|
------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
| 5 |Місцезнаходження платника податку: |Поштовий індекс | | | | | |
| |-----------------------------------|--------------------------|
| | |Телефон | |
| |-----------------------------------|--------+-----------------|
| | |Факс* | |
| |-----------------------------------|--------+-----------------|
| | |Е-mail* | |
--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
| 6 |До державної податкової інспекції (адміністрації) в |
| |--------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------

---------------
* За бажанням платника податку.

Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням
за загальновстановленими правилами (у разі виправлення помилок за
податковий період, починаючи з податкового періоду, - перший
квартал 2006 року)
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код |Загальна |
| |рядка | сума |
|-----------------------------------------------+------+---------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Доходи не враховані (+), зайво враховані (-) в | | |
|обчисленні валового доходу попереднього | | |
|звітного періоду, у тому числі за кодами | | |
|рядків декларації, у якій було допущено | | |
|помилки*: | 1 | |
|-----------------------------------------------| | |
|код | | | | | | | | | | | |
|---------+---+---+---+---+---+---+---+----+----| | |
|сума (+-)| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Витрати не враховані (+), зайво враховані (-) в| | |
|обчислені валових витрат попереднього звітного | | |
|періоду, у тому числі за кодами рядків | | |
|декларації, у якій було допущено помилки*: | 2 | |
|-----------------------------------------------| | |
|код | | | | | | | | | | | |
|---------+---+---+---+---+---+---+---+----+----| | |
|сума (+-)| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Амортизаційні відрахування не враховані (+), | | |
|зайво враховані (-) в обчисленні амортизації | | |
|попереднього звітного періоду | 3 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Сума заниженого (+) або завищеного (-) об'єкта | | |
|оподаткування р.1 - р.2 - р.3| 4 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Ставка оподаткування, що діяла на момент | | |
|допущення помилки, у відсотках | 5 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Сума помилки, допущеної при зменшенні | | |
|податкових зобов'язань, у тому числі за кодами | | |
|рядків декларації, у якій було допущено | | |
|помилки*: | 6 | |
|-----------------------------------------------| | |
|код | | | | | | | | | | | |
|---------+---+---+---+---+---+---+---+----+----| | |
|сума (+-)| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Сума недоплати (+) або переплати (-), | | |
|нарахованої у зв'язку з виправленням помилки | | |
| р.4 х р.5 - р.6 або р.7.2 - р.7.1| 7 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Сума податкового зобов'язання звітного | | |
|періоду, при розрахунку якого виявлена помилка | 7.1 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Сума виправленого (вірного) податкового | | |
|зобов'язання звітного періоду, при розрахунку | | |
|якого виявлена помилка | 7.2 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Сума штрафу, нарахована платником самостійно | | |
|у зв'язку з виправленням помилки ** | | |
| р.7 х 0,05| 8 | |
|-----------------------------------------------+------+---------|
|Помилки, допущені при заповненні рядків 19-23 | 9 | |
|декларації | | |
|-----------------------------------------------| | |
| Код |19 |19.1К7|19.2|19.3| 20|21 |22|23К4 | | |
|---------+---+------+----+----+---+---+--+-----| | |
|сума | | | | | | | | | | |
|( +- ) | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються
платником податку самостійно.
** Заповнюється у разі, якщо рядок 7 має позитивне значення.

------------------------------------------------------------------
| |Пояснення (розкриття) до уточнюючого   |     |    |
| |розрахунку               на |     |аркушах|
------------------------------------------------------------------

                  Зворотний бік форми розрахунку

   Інформація, наведена в уточнюючому розрахунку та поясненнях
(розкриттях), є достовірною.

   ------------------------
   | | |.| | |.|2|0|0| |р.|
   ------------------------
   Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

 Керівник підприємства _________________________ ________________
             ініціали та прізвище     підпис
 ---------------------
 | | | | | | | | | | |
 ---------------------
 Ідентифікаційний податковий номер              М.П.

 Головний бухгалтер  _________________________ ________________
             ініціали та прізвище     підпис
 ---------------------
 | | | | | | | | | | |
 ---------------------
 Ідентифікаційний податковий номер

     Ця частина податкової декларації заповнюється
          службовими особами ДПІ (ДПА)

--------------------------------------------------------------------
|  |Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової|
|-----звітності.            "__" _____________ 200_ року|
|__________________________________________________________________|
|      службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)      |
|------------------------------------------------------------------|
|    За результатами камеральної перевірки декларації     |
|           (потрібне позначити):            |
|------------------------------------------------------------------|
| |порушень (помилок) не виявлено| | |складено акт від      |
|--------------------------------- | |"__" _______ 200_ року N __|
|                  -------------------------------|
|                                 |
|"__" ___________ 200_ року _____________________________________ |
|                  службова особа ДПІ (ДПА)   |
|                    (підпис, прізвище)     |
--------------------------------------------------------------------

( Додаток до Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 448 від 12.10.2005 )

^ Наверх
наверх