документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 17 Закону України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців"

Верховна Рада України постановляє:

I. Абзац четвертий частини другої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263) доповнити словами "(крім об'єднань громадян)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони, інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативних актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 22 вересня 2005 року
N 2919-IV

^ Наверх