документiв в базi
550558
Подiлитися 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
13 жовтня 2005 року N 9-рп/2005
м. Київ

Рішення Конституційного Суду України
у справі за конституційним поданням 61
народного депутата України про офіційне
тлумачення положень пункту 10 частини першої
статті 106
, частин першої, другої, четвертої
статті 118
, частини третьої статті 133,
частини другої статті 1
40 Конституції
України, частини четвертої статті 1, частини
другої статті 8
, частини четвертої статті 9
Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", пункту 2 розділу VII
"Прикінцеві положення" Закону України
"Про столицю України - місто-герой Київ"
(справа про особливості здійснення
виконавчої влади та місцевого
самоврядування в районах міста Києва)

Справа N 1-22/2005

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного Суду України:

Селівона Миколи Федосовича - головуючий,

Вознюка Володимира Денисовича,

Євграфова Павла Борисовича,

Іващенка Володимира Івановича,

Костицького Михайла Васильовича,

Мироненка Олександра Миколайовича,

Німченка Василя Івановича - суддя-доповідач,

Пшеничного Валерія Григоровича,

Савенка Миколи Дмитровича,

Скоморохи Віктора Єгоровича,

Станік Сюзанни Романівни,

Ткачука Павла Миколайовича,

Чубар Людмили Пантеліївни,

Шаповала Володимира Миколайовича,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням 61 народного депутата України про офіційне тлумачення положень пункту 10 частини першої статті 106, частин першої, другої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частини другої статті 140 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини четвертої статті 1, частини другої статті 8, частини четвертої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року N 586-XIV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190), пункту 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15 січня 1999 року N 401-XIV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79) щодо особливостей здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування у районах міста Києва, зокрема порядку призначення і звільнення голів районних у місті Києві державних адміністрацій та обрання голів районних у місті Києві рад.

Приводом для розгляду справи відповідно до статті 39 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) стало конституційне подання 61 народного депутата України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 41, 93 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) є практична необхідність в офіційній інтерпретації зазначених положень пункту 10 частини першої статті 106, частин першої, другої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частини другої статті 140 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини четвертої статті 1, частини другої статті 8, частини четвертої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), пункту 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ).

Заслухавши суддю-доповідача Німченка В.I. та розглянувши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Суб'єкт права на конституційне подання - 61 народний депутат України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням про офіційне тлумачення положень пункту 10 частини першої статті 106, частин першої, другої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частини другої статті 140 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини четвертої статті 1, частини другої статті 8, частини четвертої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), пункту 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) щодо особливостей здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування у районах міста Києва, зокрема порядку призначення і звільнення голів районних у місті Києві державних адміністрацій та обрання голів районних у місті Києві рад.

Необхідність в офіційному тлумаченні та роз'ясненні положень зазначених правових актів автори клопотання обґрунтовують тим, що Конституція України ( 254к/96-ВР ) і Закон України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) не передбачають "існування та функціонування районних у місті Києві державних адміністрацій ні як органів виконавчої влади, ні як органів місцевого самоврядування". Для міста Києва Конституція України ( 254к/96-ВР ) (частина друга статті 118) виокремлює особливості здійснення влади, що визначаються окремим Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ).

Відповідно до цього Закону ( 401-14 ) "ради своїми рішеннями створили на базі районних у місті Києві державних адміністрацій власні виконавчі органи, які паралельно виконують функцію державної виконавчої влади". А тому, на думку народних депутатів України, є практична необхідність в інтерпретації положень названих правових актів з метою з'ясування питання, "чи може бути призначена на посаду голови районної у місті Києві державної адміністрації особа, обрана головою районної у місті ради?".

2. Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування у листі до Конституційного Суду України зазначив, що особливості здійснення виконавчої влади в місті Києві, її взаємодії з системою місцевого самоврядування регулюються пунктом 2 розділу VII Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ). Їх суть полягає в тому, що міська та районні у місті Києві ради мають формувати свої власні виконавчі органи на базі відповідних державних адміністрацій, які паралельно виконують функції виконавчої влади. Головою районної у місті Києві державної адміністрації має призначатися Президентом України "лише особа, обрана відповідною районною радою її головою".

3. За висновками Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Національної академії державного управління при Президентові України районні в місті Києві державні адміністрації є єдиними в організаційному відношенні органами, які виконують функції виконавчих органів відповідних районних у місті Києві рад та паралельно функції місцевих органів виконавчої влади. Особливістю здійснення виконавчої влади у районах міста Києва за Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) та Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) є об'єднання в районних у місті Києві державних адміністраціях функцій виконавчої влади і місцевого самоврядування що зумовлює особливий порядок призначення та звільнення голів цих адміністрацій.

На думку фахівців названих установ, посаду голови районної державної адміністрації в місті Києві може займати лише особа, обрана головою відповідної районної в місті Києві ради.

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України вважає, що відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) (частина перша статті 133, частини четверта, п'ята статті 140), Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (стаття 1, частина друга статті 5), Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) (стаття 2) "район і район у місті визначаються як окремі адміністративно-територіальні одиниці, які мають різний правовий статус та інші ознаки".

Районні в місті Києві державні адміністрації, як і Київська міська державна адміністрація, в першу чергу є виконавчими органами відповідних районних у місті Києві рад, вони утримуються тільки за рахунок місцевих бюджетів та паралельно виконують функції місцевих органів виконавчої влади, і лише обраний районною в місті Києві радою голова "є головою її виконавчого органу (районної) державної адміністрації міста Києва і підлягає наступному затвердженню Президентом України".

4. Конституційний Суд України, вирішуючи питання конституційного подання по суті, виходить з такого.

Згідно з частиною другою статті 118, частиною другою статті 140 Конституції України ( 254к/96-ВР ) особливості здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі як містах зі спеціальним статусом (частина третя статті 133) визначаються окремими законами України. Таким чином, Конституція України ( 254к/96-ВР ) передбачила можливість встановлення законом особливостей здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування як у місті Києві, так і в районах міста, порівняно із загальним порядком здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в інших адміністративно-територіальних одиницях відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) та "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ). До того ж згідно з частиною першою статті 133 Конституції України райони в місті Києві є адміністративно-територіальними одиницями, які є складовою міста Києва як адміністративно-територіальної одиниці.

5. Особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті Києві визначені в Законі України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) і полягають в тому, що місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради, які утворюють відповідно власні виконавчі органи (частина перша статті 8, стаття 10).

При цьому міська та районні в місті Києві ради на підставі цього Закону ( 401-14 ) вирішують питання щодо формування власних виконавчих органів на базі відповідних державних адміністрацій, які паралельно виконують функції виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві (пункт 2 розділу VII "Прикінцеві положення").

Системний аналіз положень наведених правових актів свідчить, що форми здійснення місцевого самоврядування та порядок створення власних виконавчих органів у районних в місті Києві радах та Київській міській раді в організаційному відношенні встановлюються за єдиними правовими принципами.

6. Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 25 грудня 2003 року N 21-рп/2003 (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві) висловив правову позицію, за якою визнано, що "Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом України призначається головою Київської міської державної адміністрації".

Оцінка положень Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), висновків фахівців у справі, а також правової позиції Конституційного Суду України у названому Рішенні дає підстави вважати, що на загальноміському рівні і на рівні районів у місті Києві чинне законодавство передбачає єдиний організаційний порядок формування державних адміністрацій, які здійснюють функції у сфері виконавчої влади і місцевого самоврядування, оскільки є одночасно місцевими органами виконавчої влади і виконавчими органами відповідних районних у місті Києві рад та Київської міської ради.

Враховуючи наведене, Конституційний Суд України дійшов висновку, що районну в місті Києві державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана головою районної в місті Києві ради, яка Президентом України призначається головою районної в місті Києві державної адміністрації.

7. Конституційне провадження в частині клопотання щодо офіційного тлумачення положень Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) стосовно обрання голів районних у місті Києві рад підлягає припиненню відповідно до вимог пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) за відсутністю правового обґрунтування практичної необхідності.

На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 39, 51, 63, 65, 93, 95 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), параграфа 51 Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

вирішив:

1. Положення пункту 10 частини першої статті 106, частин першої, другої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частини другої статті 140 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини четвертої статті 1, частини другої статті 8, частини четвертої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року N 586-XIV, пункту 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15 січня 1999 року N 401-XIV в їх взаємозв'язку, в аспекті порушених у конституційному поданні питань щодо особливостей здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування у районах міста Києва, треба розуміти так що районну в місті Києві державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана головою районної в місті Києві ради, яка Президентом України призначається на посаду голови районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Припинити конституційне провадження у справі в частині офіційного тлумачення Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України стосовно обрання голів районних у місті Києві рад.

3. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

Конституційний суд України

^ Наверх
наверх