документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2000 р. N 33-34, ст. 273):

1) абзац другий частини четвертої статті 27 викласти в такій редакції:

"Право власності на приватизований об'єкт переходить до покупця з моменту сплати повної вартості придбаного об'єкта приватизації";

2) частину третю статті 29 після абзацу п'ятого доповнити п'ятьма абзацами такого змісту:

"Посадові особи підприємств, на балансі яких знаходяться об'єкти приватизації, несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за:

порушення вимог органів приватизації щодо своєчасного надання достовірної інформації про об'єкти приватизації, які підлягають продажу, або надання інформації не в повному обсязі -

у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

вчинення тих самих дій протягом року після накладення адміністративного стягнення -

у розмірі від ста до двохсотп'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом одинадцятим.

2. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) (Відомості Верховної Ради України 1996 р., N 34, ст. 160):

1) частину першу статті 22 викласти в такій редакції:

"1. Право володіння, користування і розпорядження об'єктом приватизації переходить до покупця з моменту сплати повної вартості придбаного об'єкта приватизації";

2) у статті 23:

а) абзац перший частини першої доповнити словами "а також актом приймання-передачі зазначеного майна";

б) в абзаці другому частини п'ятої слова "з моменту переходу до нього права власності на об'єкт приватизації" замінити словами "з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу";

в) у частині шостій слова "нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу" замінити словами "сплати повної вартості придбаного об'єкта приватизації".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2803-IV

^ Наверх