документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо
пільгового забезпечення ветеранів війни скрапленим
балонним газом для побутових потреб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1; 2002 р., N 35, ст. 263) такі зміни:

1. Абзац перший пункту 5 частини першої статей 12, 13, 14 та 15 після слів "за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами)" доповнити словами "та скрапленим балонним газом для побутових потреб".

2. Пункт 7 статті 16 після слів "від оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм, установлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг)" доповнити словами "від оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2878-IV

^ Наверх