документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 4572-VI від 22.03.20
12 )

Про внесення змін до статті 15
Закону України "Про об'єднання
громадян"

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину третю статті 15 Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504; 1999 р., N 26, ст. 220; 2005 р., N 11, ст. 205) замінити двома частинами такого змісту:

"Заява про реєстрацію місцевої громадської організації розглядається у 3-денний строк з дня надходження документів. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення.

Заява про реєстрацію всеукраїнської та міжнародної громадської організації розглядається протягом одного місяця. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово в 10-денний строк".

У зв'язку з цим частини четверту-восьму вважати відповідно частинами п'ятою-дев'ятою.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2852-IV

^ Наверх