документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо оподаткування реабілітаційних установ
для інвалідів та дітей-інвалідів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Підпункт 5.1.8 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2003 р., N 17-18, ст. 250) викласти в такій редакції:

"5.1.8. поставки послуг з охорони здоров'я згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, закладами охорони здоров'я, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на поставку таких послуг, а також поставки послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на поставку таких послуг".

2. Абзац другий підпункту 7.11.8 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2004 р., N 6, ст. 38) після слів "архівних установ" доповнити словами "та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію".

3. У Законі України "Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451; 2003 р., N 27, ст. 209, N 37, ст. 300):

1) у статті 1:

абзац п'ятий доповнити пунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-інвалідів, які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності";

в абзаці шостому слова "до пунктів "а", "б", "в", "г" замінити словами "до пунктів "а", "б", "в", "г", "ґ";

2) частину другу статті 6 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"медико-соціальне обладнання та оснащення, що передається виключно реабілітаційним установам для інвалідів та дітей-інвалідів, які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм власності, за обов'язкової умови заборони його подальшого продажу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, які випливають із цього Закону;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 7 липня 2005 року
N 2772-IV

^ Наверх