документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України у
зв'язку з прийняттям Закону України "Про
фізичний захист ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших
джерел іонізуючого випромінювання"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 29, ст.236 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 7 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 14, ст. 72) доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) брати участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт".

2. Статтю 24 Закону України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 33, ст. 236) доповнити пунктом 17 такого змісту:

"17) брати участь у розробленні та здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт".

3. У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2000 р., N 9, ст. 68):

1) абзац восьмий частини першої статті 7 доповнити словами "об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання";

2) абзац шостий частини другої статті 33 викласти у такій редакції:

"визначає, створює та підтримує безперервне функціонування системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання";

3) у частині першій статті 35 слова "джерел іонізуючого випромінювання або ядерних установок" замінити словами "ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання";

4) назву розділу XI та статті 60, 61, 62 і 63 викласти у такій редакції:

"Розділ XI
Фізичний захист ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання

Стаття 60. Цілі фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання

Цілями фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання є:

створення державою умов, які унеможливлювали б акти ядерного тероризму, крадіжку або будь-яке інше незаконне вилучення ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також зміцнювали б режим нерозповсюдження ядерної зброї;

надання експлуатуючими організаціями (операторами) необхідної інформаційної та технічної допомоги органам, які здійснюють оперативно-розшукові заходи щодо повернення зниклих ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Стаття 61. Обов'язковість фізичного захисту ядерних
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання

Забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання є обов'язковою умовою для надання дозволу (ліцензії) на здійснення діяльності на усіх етапах їх життєвого циклу, а також на виробництво, використання, зберігання, технічне обслуговування ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Рівень фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання під час міжнародних перевезень повинен відповідати міжнародним договорам, учасником яких є Україна.

Забороняються експлуатація ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також проведення особливих робіт з використання ядерних матеріалів у будь-якій формі та під час їх виробництва, використання, перероблення, транспортування або зберігання, якщо не вжито заходів для виконання вимог до забезпечення фізичного захисту.

Стаття 62. Державне регулювання фізичного захисту ядерних
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання

Державне регулювання фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання здійснює орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Порядок державного регулювання фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання встановлює Кабінет Міністрів України.

Стаття 63. Відповідальність за порушення порядку
визначення, створення та підтримку безперервного
функціонування систем фізичного захисту ядерних
установок, ядерних матеріалів, об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними
відходами, інших джерел іонізуючого
випромінювання

Відповідальність за порушення порядку визначення, створення та підтримку безперервного функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання несуть експлуатуюча організація (оператор) та інші суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії";

5) назву та частину першу статті 64 викласти у такій редакції:

"Стаття 64. Допуск осіб до роботи на ядерних установках з
ядерними матеріалами і об'єктах, призначених для
поводження з радіоактивними відходами, іншими
джерелами іонізуючого випромінювання

Допуск осіб до роботи на ядерних установках з ядерними матеріалами і об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, надає керівник підприємства, установи, організації за наявності позитивних висновків спеціальної перевірки всіх відомостей, що подають про себе особи, які бажають виконувати роботи на ядерних установках з ядерними матеріалами і об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, відповідно до вимог цього Закону";

6) у статті 65:

абзац перший частини першої та абзац перший частини другої після слів "ядерних установках" доповнити словами "і об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання";

абзац другий частини другої доповнити словами "і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами";

7) у статті 81:

назву та частину першу статті після слів "ядерної установки" доповнити словами "об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами";

абзац шістнадцятий частини другої викласти у такій редакції:

"допуск до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках і об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, осіб, які не пройшли спеціальної перевірки";

абзац тридцять перший частини другої доповнити словами "та радіоактивних відходів".

4. У Законі України "Про поводження з радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198; 2000 р., N 30, ст. 236):

1) частину третю статті 10 доповнити абзацом такого змісту:

"організація діяльності щодо визначення, створення та підтримки безперервного функціонування системи фізичного захисту радіоактивних відходів, а також контроль за її забезпеченням під час збирання, переробки, перевезення, зберігання та захоронення";

2) частину другу статті 19 доповнити абзацом такого змісту:

"заходи фізичного захисту".

5. Частину сьому статті 19 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1) доповнити словами "та Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" ( 2064-14 ).

6. Абзац дев'ятий частини першої статті 7 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 9, ст. 68) після слів "ядерних матеріалів" доповнити словами "радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 травня 2003 року
N 747-IV

^ Наверх
наверх