документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Сімейного та Цивільного
кодексів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Сімейного (2947-14 ) та Цивільного кодексів України (435-15 ) такі зміни:

1. У Сімейному кодексі України ( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):

статтю 164 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає державному органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини";

статтю 169 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"6. Рішення суду про поновлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає державному органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини".

У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.

2. Частину другу статті 49 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) після слова "усиновлення" доповнити словами "позбавлення та поновлення батьківських прав".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 23 червня 2005 року
N 2710-IV

^ Наверх