документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
у зв'язку з прийняттям Закону України "Про
державну соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Пункт 6 частини третьої статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178; 1996 р., N 35, ст. 162) викласти в такій редакції:

"6) розмір державної соціальної допомоги, призначеної дітям-інвалідам віком до 18 років, підвищується на 50 процентів від розміру, передбаченого абзацом п'ятим частини першої статті 2 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ).

2. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18):

у частині другій статті 17 слова "трудових або соціальних" виключити;

статті 19 і 24 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Державна соціальна допомога

Громадянам похилого віку, які не мають права на пенсію, за умов, визначених Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ), надається державна соціальна допомога";

"Стаття 24. Державна соціальна допомога на догляд самотнім
громадянам похилого віку

Самотнім громадянам похилого віку, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду, призначається державна соціальна допомога на догляд у розмірі і порядку, встановлених Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ), надається соціально-побутове обслуговування вдома державними установами".

3. У пункті 3 статті 18 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 33-34, ст. 404) слова та цифри "на 2005 рік застосовується" замінити словами "та державної соціальної допомоги на догляд може застосовуватися".

II. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10; 1998 р., N 26, ст. 156; 2003 р., N 36, ст. 278):

пункт "б" статті 2, статті 5, 93 і 96 визнати такими, що втратили чинність у частині призначення соціальних пенсій;

пункт "б" частини першої статті 21, пункт "б" частини першої статті 33 визнати такими, що втратили чинність у частині призначення надбавки на догляд.

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 розділу і цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2006 року.

2. Установити, що за бажанням особи виплата соціальної пенсії та надбавки до пенсії на догляд, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), здійснюється до закінчення строку, на який вони призначені.

У разі якщо строк повторного огляду в органах медико-соціальної експертизи та лікарсько-консультативної комісії інвалідом пропущено з поважних причин або в разі визнання його знову інвалідом, виплата соціальної пенсії інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам відновлюється з дня, з якого припинено виплати, до дня повторного огляду, але не більш як за 3 роки, якщо особу у встановленому порядку буде визнано за цей період інвалідом. При цьому якщо при повторному огляді інваліда переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності. Дітям-інвалідам, яким після досягнення 18 років установлено групу інвалідності, за період до досягнення 18 років виплачується соціальна пенсія як дитині-інваліду, а після досягнення 18 років - за відповідною групою інвалідності.

Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у зв'язку з відновленням здоров'я або якщо він не отримував пенсії внаслідок нез'явлення в органи медико-соціальної експертизи та лікарсько-консультативної комісії на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного визнання його інвалідом виплата соціальної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що після припинення виплати пенсії минуло не більше 5 років. При цьому розмір соціальної пенсії визначається для відповідних категорій одержувачів соціальної пенсії на час відновлення її виплати.

Фінансування витрат на виплату соціальних пенсій здійснюється з Державного бюджету України за рахунок коштів, які передбачаються на виплату пенсій і допомоги, призначених за різними пенсійними програмами.

Виплата соціальної пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), здійснюється з дня визнання особи інвалідом під час повторного переогляду, але не раніше 1 січня 2005 року, з урахуванням сум виплаченої державної соціальної допомоги (у разі її призначення).

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 31 травня 2005 року
N 2603-IV

^ Наверх
наверх