документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за незаконне
збирання з метою використання або використання
відомостей, що становлять банківську таємницю,
та за розголошення банківської таємниці

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 5, ст.119 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) у статті 231:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання
або використання відомостей, що становлять
комерційну або банківську таємницю";

в абзаці першому:

після слів "що становлять комерційну" доповнити словами "або банківську";

слова "(комерційне шпигунство)" виключити;

2) у статті 232:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської
таємниці";

абзац перший після слів "Умисне розголошення комерційної" доповнити словами "або банківської".

2. У частині третій статті 178 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) слова "з санкції прокурора або його заступника" замінити словами "за вмотивованою постановою судді".

3. Статтю 164-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2252-IV

^ Наверх