документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Цивільному кодексі України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356):

1) в частині першій статті 88 слова "її місцезнаходження, адреса" виключити;

2) статтю 93 викласти в такій редакції:

"Стаття 93. Місцезнаходження юридичної особи

1. Місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені".

2. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18, N 19-20, N 21-22, ст. 144):

1) у статті 57:

а) в частині другій слова "та місцезнаходження" виключити;

б) в частині четвертій слова "і місцезнаходження" виключити;

2) в частині другій статті 197:

а) в абзаці третьому слова "за місцем розташування" замінити словами "за місцезнаходженням (місцем проживання)", слова "за новим місцем її розташування" замінити словами "за її новим місцезнаходженням (місцем проживання)";

б) в абзаці четвертому слова "постійно діючого органу управління" виключити.

3. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263):

1) абзац шостий статті 1 викласти в такій редакції:

"місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені (далі - виконавчий орган)";

2) в абзаці четвертому частини першої статті 6 слова "органам статистики" замінити словами "органам державної статистики (далі - органи статистики)";

3) у статті 9:

а) в частині шостій:

в абзаці другому слова "та/або місцезнаходження" виключити;

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"внесення змін до відомостей про юридичну особу, якщо ці зміни пов'язані із зміною місцезнаходження юридичної особи".

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим;

б) в частині сьомій слова "та/або місцезнаходження" виключити;

4) у статті 19:

а) частину першу доповнити другим реченням такого змісту: "У разі, якщо подається (надсилається) реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про місцезнаходження юридичної особи, до неї додається свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи";

б) абзац перший частини п'ятої доповнити словами "або якщо до реєстраційної картки не додано документи, передбачені частиною першою цієї статті";

в) частину шосту доповнити другим реченням такого змісту: "У разі внесення до Єдиного державного реєстру запису про зміну місцезнаходження юридичної особи, державний реєстратор одночасно повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) виконавчому органу юридичної особи або уповноваженій нею особі нове свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та свідоцтво, яке було замінено з відміткою про видачу нового свідоцтва";

5) абзац п'ятий частини третьої статті 22 викласти в такій редакції:

"місце та дату внесення запису про зміну місцезнаходження юридичної особи";

6) у статті 29:

а) в частині п'ятій слова "або місцезнаходження" виключити;

б) частину дванадцяту виключити;

в) в частині п'ятнадцятій слова "або місцезнаходження" виключити".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 березня 2005 року
N 2452-IV

^ Наверх