документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18, 19-20, 21-22, ст. 144):

1) у статті 55:

а) пункт 3 частини другої виключити;

б) у частині третій слова "та права оперативно-господарського використання майна" виключити;

в) частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Суб'єкти господарювання, зазначені у пункті першому частини другої цієї статті, мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи";

2) текст статті 58 викласти в такій редакції:

"1. Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

2. Відкриття суб'єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації.

Відомості про відокремлені підрозділи суб'єктів господарювання залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законом";

3) у частині третій статті 60 слова "зазначених у частині десятій статті 58 цього Кодексу" замінити словами "відповідно до закону";

4) третє речення частини четвертої статті 64 викласти в такій редакції: "Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону";

5) у статті 83:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Державна реєстрація господарського товариства здійснюється відповідно до закону";

б) у частині четвертій друге речення виключити;

6) у частині четвертій статті 126 слова "в органах преси відповідно до статті 58 цього Кодексу" замінити словами "відповідно до закону";

7) статтю 132 виключити;

8) у статті 133:

а) у частині першій слова "а також право оперативного використання майна" виключити;

б) частину третю виключити;

9) статтю 138 виключити;

10) у другому реченні частини третьої статті 209 слова "а також відокремлені структурні підрозділи господарської організації" виключити;

11) у частині четвертій статті 342 слова "їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи" виключити;

12) абзац третій частини першої статті 378 виключити;

13) у частині першій статті 396 слова "філії або представництва іноземної юридичної особи" виключити.

2. Частину четверту статті 42 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" ( 1255-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 11, ст. 140) викласти в такій редакції:

"Держатель Державного реєстру наділяє відповідних суб'єктів повноваженнями реєстраторів Державного реєстру, які надаватимуть послуги щодо внесення записів до Державного реєстру про виникнення, зміну, припинення обтяжень, звернення стягнення на предмет обтяження та надання витягів з Державного реєстру, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

3. У Законі України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504; 1999 р., N 26, ст. 220):

а) у статті 15:

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Зміни до статутних документів, зареєстрованих об'єднань громадян підлягають обов'язковій реєстрації";

б) частину шосту виключити;

в) у частині другій статті 34 слово "перереєстрація" замінити словом "реєстрація".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 4 лютого 2005 року
N 2424-IV

^ Наверх