документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 426; 1995 р., N 44, ст. 329; 1996 р., N 1, ст. 1, N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62; 1999 р., N 24, ст. 209; 2002 р., N 52, ст. 379; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 7, ст. 52; із змінами, внесеними Законом України від 18 листопада 2004 року N 2212-IV такі зміни:

1. У пунктах 1 і 2 статті 9 слова і цифри "та війни з імперіалістичною Японією 1941-1945 років" замінити словами і цифрами "1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією".

2. Статтю 10 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) дружин (чоловіків) померлих партизанів, підпільників та військовослужбовців, які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, і нагороджені за цей період орденами і медалями колишнього Союзу РСР (крім ювілейних), які не одружилися вдруге".

3. У частині першій статті 12:

пункт 1 після слів "одержання ліків" доповнити словами "лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення";

пункти 7 і 15 викласти в такій редакції:

"7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання";

"15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України".

4. У частині першій статті 13:

пункт 1 після слів "одержання ліків" доповнити словами "лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення";

абзац перший пункту 3 доповнити словами "з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад";

пункти 7, 19 і 22 викласти в такій редакції:

"7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда I групи";

"19) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України";

"22) позачергове безплатне забезпечення автомобілем з ручним керуванням (за наявності медичних показань) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий); виплата компенсації на паливо, ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України".

5. У частині першій статті 14:

пункт 1 після слів "одержання ліків" доповнити словами "лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення";

пункти 7 і 14 викласти в такій редакції:

"7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання";

"14) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України".

6. У частині першій статті 15:

пункт 1 після слів "одержання ліків" доповнити словами "лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення";

пункти 7 і 16 викласти в такій редакції:

"7) безплатний, проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання";

"16) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України".

7. У частині першій статті 16:

пункт 4 після слів "забезпечення ліками" доповнити словами "лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та виробами медичного призначення";

доповнити пунктом 10-1 такого змісту:

"10-1) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України";

пункт 16 викласти в такій редакції:

"16) безплатне користування внутріміським транспортом (трамваєм, автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними переправами) і поїздами приміського сполучення, а в сільській місцевості - автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані і місця проживання".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

2. Витрати на забезпечення безплатного проїзду ветеранів війни, передбаченого цим Законом, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку та на умовах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

3. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 13 січня 2005року
N 2344-IV

^ Наверх
наверх