документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 848-VIII від 26.11.20
15)

Про внесення змін до Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20) такі зміни:

1) частину другу статті 28 після абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"організує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій науково-технічного та інноваційного розвитку;

формує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності на підставі довгострокових (понад десять років) і середньострокових прогнозів науково-технічного та інноваційного розвитку".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим;

2) частину другу статті 31 після абзацу шостого" доповнити новим абзацом такого змісту:

"організацію прогнозування тенденцій науково-технічного та інноваційного розвитку на довгостроковий та середньостроковий періоди".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим;

3) у тексті Закону слова "Міністерство України у справах науки і технологій" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності" у відповідному відмінку.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2261-IV

^ Наверх