документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про питну воду та питне водопостачання"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

"екологічна броня питного водопостачання - мінімальний рівень використання питної води споживачами (крім населення), необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру".

2. Частину першу статті 7 доповнити абзацом такого змісту:

"встановлення екологічної броні питного водопостачання".

3. Доповнити Закон статтею 16-1 такого змісту:

"Стаття 16-1. Застосування екологічної броні питного
водопостачання

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру через припинення питного водопостачання споживачам (крім населення) у разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використану ними питну воду встановлюється екологічна броня питного водопостачання.

Оплата питної води, використаної в межах встановленої екологічної броні питного водопостачання, здійснюється за рахунок коштів відповідних споживачів (крім населення).

Порядок обмеження та складання переліку споживачів питної води, до яких застосовується обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні питного водопостачання, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

4. Частину другу статті 22 доповнити абзацами такого змісту:

"у разі внесення не в повному обсязі плати за використану питну воду обмежувати власне використання питної води до рівня екологічної броні питного водопостачання;

забезпечувати безперешкодний доступ відповідальних представників підприємств питного водопостачання до власних водопровідних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води, а також для виконання відключення і обмеження споживання відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі зазначених представників до водопровідних мереж та обладнання споживача посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно до закону".

5. Абзац четвертий частини першої статті 23 викласти у такій редакції:

"у разі внесення споживачем не в повному обсязі плати за використану питну воду обмежити його питне водопостачання до рівня екологічної броні питного водопостачання".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

2. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:

1) розробити і затвердити порядок обмеження та складання переліку споживачів питної води, до яких застосовується обмеження водопостачання до рівня екологічної броні питного водопостачання;

2) забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2196-IV

^ Наверх