документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 229; 2000 р., N 35, ст. 288):

1) у статті 95:

частину другу викласти в такій редакції:

"До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати";

частину третю виключити;

2) частину третю статті 96 викласти в такій редакції:

"Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів)".

2. У Законі України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121; 2000 р., N 35, ст. 288):

1) у статті 3:

частину другу викласти в такій редакції:

"До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати";

частину третю виключити;

2) абзац другий частини третьої статті 6 викласти в такій редакції:

"тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2190-IV

^ Наверх