документiв в базi
550558
Подiлитися 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення своєчасної виплати
заробітної плати

З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 97 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 229; 2004 р., N 6, ст. 38) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов'язань щодо оплати праці".

2. У Законі України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121):

1) частину третю статті 15 викласти в такій редакції:

"Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці";

2) статтю 24 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості".

3. Абзац другий статті 2 Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" ( 2864-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 77) викласти в такій редакції:

"звернення стягнення на майно боржника за рішеннями, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою, крім рішень щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв'язку із трудовими відносинами".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 жовтня 2004 року
N 2103-IV

^ Наверх