документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
19.06.2003 N 53

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України
N 54 від 03.11.20
11)

Про тимчасове положення про порядок використання коштів
лікувально-профілактичними, навчальними та іншими
закладами, які надають Фонду соціальні послуги,
та контроль за їх цільовим використанням

Відповідно до статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

1. Затвердити Тимчасове положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними, навчальними та іншими закладами, які надають Фонду соціальні послуги, та контроль за їх цільовим використанням (додається).

2. Директору виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) довести зазначене положення до робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду.

Голова правління Г. Ольховець

Затверджено
Постанова правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
19.06.2003 N 53

Тимчасове положення
про порядок використання коштів
лікувально-профілактичними, навчальними
та іншими закладами, які надають Фонду соціальні
послуги, та контроль за їх цільовим використанням

1. Це Тимчасове положення розроблено відповідно до статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), з метою своєчасного та у повному обсязі надання медичної, соціальної та професійної реабілітації потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та інвалідам з дитинства віком до 16 років, а у разі навчання віком до 23 років, якщо було заподіяно шкоду зародку внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності (далі - потерпілі) робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд).

2. Тимчасове положення встановлює порядок використання та контроль за коштами, наданими лікувально-профілактичним, навчальним та іншим закладам на медичну, соціальну та професійну реабілітацію потерпілого.

3. Кошти на медичну, соціальну та професійну реабілітацію потерпілих надаються лікувально-профілактичним, навчальним та іншим закладам, установам, організаціям та підприємствам робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підставі договорів, укладених з ними, згідно із Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22.02.2000 р. N 1490-III.

4. Фінансування витрат на медичну, соціальну та професійну реабілітацію потерпілих проводиться у відповідності з рішеннями МСЕК про види допомоги, забезпечення та догляду, які надаються потерпілим та термінів їх надання.

5. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду надають кошти:

5.1. лікувально-профілактичним закладам та установам - на підставі договору для забезпечення цілеспрямованого та ефективного лікування потерпілих, здійснення медичної допомоги потерпілому відповідно до вимог чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я, у тому числі ендопротезування, трансплантація органів, а також зубопротезування;

5.2. аптечним закладам - для забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення шляхом виділення відповідних грошових сум на підставі договору;

5.3. санаторно-курортним закладам - згідно договорів, для забезпечення інвалідів путівками для санаторно-курортного лікування;

5.4. підприємствам, що виготовляють та реалізують протезно-ортопедичні вироби та засоби пересування (коляски) на підставі договорів, - для забезпечення протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, індивідуальними пристроями та іншими засобами реабілітації потерпілих з ушкодженням і захворюванням опорно-рухового апарату, що викликають потребу в ортопедичній допомозі;

5.5. автопідприємствам - для забезпечення транспортування потерпілих на підставі договорів;

5.6. організаціям та підприємствам, що реалізують продукти харчування, натільну та постільну білизну, матраци, перуки та інше, - для забезпечення потерпілих продуктами харчування (додаткове харчування), натільною та постільною білизною, матрацами, перуками та інше на підставі договорів;

5.7. організаціям та підприємствам, що виробляють чи реалізують слухові апарати вітчизняного виробництва, - для забезпечення потерпілих із стійкими вадами слуху слухових апаратів на підставі договорів;

5.8. лабораторіям протезування ока обласних лікарень та кабінетам очного протезування обласних лікарень - для забезпечення потерпілих очними протезами на підставі договорів;

5.9. організаціям та підприємствам, що виготовляють чи реалізують окуляри, - для забезпечення потерпілих окулярами на підставі договорів;

5.10. навчальним закладам - для навчання та перенавчання потерпілих на підставі укладених договорів;

5.11. Всеукраїнському центру професійної реабілітації інвалідів та обласним центрам професійної реабілітації інвалідів - для навчання інвалідів на підставі укладених договорів.

6. Виділення коштів на медичну, соціальну та професійну реабілітацію потерпілих здійснюється шляхом перерахування відповідних сум на поточний рахунок лікувально-профілактичним, навчальним та іншим закладам, установам, організаціям, підприємствам та іншим, вказаних у пунктах 5.1 - 5.11, на підставі укладених договорів, відповідних рахунків та реєстру отриманих протезно-ортопедичних виробів.

7. При укладенні договорів з лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами необхідно передбачити:

- кваліфіковане надання медичної допомоги потерпілому в повному обсязі згідно із Стандартами медичних технологій лікувально-діагностичного процесу, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.07.98 року N 226, з використанням лікарських засобів та витратних матеріалів переважно вітчизняного виробництва відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету" від 05.09.96 року N 1071;

- медична допомога, що надається потерпілому, фінансується робочими органами виконавчої дирекції Фонду лише за ту медичну допомогу, яка є прямим наслідком травми на виробництві або професійного захворювання, що визначається рішенням МСЕК або в разі, якщо потерпілому не встановлено стійкої втрати працездатності, лікарсько-консультативною комісією;

- своєчасна госпіталізація потерпілого до спеціалізованого відділення (стаціонару) лікарні;

- організація і проведення кваліфікованого спеціалізованого лікування в повному обсязі;

- гарантована якість лікування відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 30.03.94 р. N 41 "Про регламентацію ортопедично-травматологічної служби в Україні" та від 11.11.94 р. N 288 "Про регламентацію діяльності опікової служби в Україні" та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують лікування потерпілого в лікувально-профілактичних та санаторно-курортних закладах;

- можливість медичної реабілітації потерпілого в короткий термін для відновлення його трудової діяльності;

- гарантована якість надання швидкої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України (у випадках сумніву щодо правильного лікування потерпілого або смерті після тривалого чи неправильного лікування робочі органи виконавчої дирекції Фонду створюють незалежну експертну комісію для оцінки якості лікування; за несвоєчасне, некваліфіковане, неповне, без врахування тимчасового регламенту лікування та заподіяну шкоду здоров'ю та життю потерпілого адміністрація лікарні несе кримінальну відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку; при госпіталізації первинного потерпілого, який отримав виробничу травму, ЛПЗ надсилає відділенням виконавчої дирекції Фонду у районі або місті обласного значення повідомлення про госпіталізацію потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання і проводить запис в журнал реєстрації потерпілих, госпіталізованих у ЛПЗ; у тому випадку, коли ЛПЗ, з яким укладено договір, не в змозі самостійно забезпечити цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого, він направляє потерпілого до іншого ЛПЗ, яке має можливість надати потерпілому кваліфіковане лікування у повному обсязі; в такому випадку ЛПЗ, з яким укладено договір, направляє у відділення виконавчої дирекції Фонду у районі або місті обласного значення повідомлення щодо зміни лікувально-профілактичного закладу для подальшого лікування потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання);

- щомісячна бухгалтерська звірка взаєморозрахунків між сторонами;

- остаточний розрахунок за надані послуги проводиться після складання акту виконаних робіт.

8. При укладенні договорів з підприємствами, що виготовляють та реалізують протезно-ортопедичні вироби та засоби пересування (коляски), необхідно визначити відповідальність за якість, гарантію, обсяг та своєчасність виготовлення протезно-ортопедичних виробів, їх ремонт.

9. При укладенні договорів з навчальними та іншими закладами, організаціями та підприємствами необхідно передбачити відповідальність за дотримання затверджених програм навчання, за якість, обсяг та своєчасність надання вказаних послуг.

10. При укладенні договорів з лікувально-профілактичними, санаторно-курортними, аптечними, навчальними закладами та підприємствами, що виготовляють та реалізують протезно-ортопедичні вироби та засоби пересування (коляски), можливе передбачення авансових платежів (у розмірі, встановленому правлінням Фонду) (не більше 40% від суми витрат минулого місяця) для більш ефективного надання послуг.

11. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду контролюють виконання положень вимог чинних нормативно-правових актів України з питань медичної допомоги, медичної, соціальної та професійної реабілітації потерпілих.

12. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду зобов'язані своєчасно, у відповідності з укладеними договорами, відшкодовувати лікувально-профілактичним, санаторно-курортним, навчальним та іншим закладам, установам, організаціям, підприємствам та іншим, вказаних у пунктах 5.1 - 5.11, витрати, пов'язані з наданням медичної, соціальної та професійної реабілітації потерпілих у випадках, що визнані страховими, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

13. У разі, якщо особа, яка знаходиться у відрядженні або при виконанні трудових обов'язків не за місцем постійного проживання та основної роботи, отримує травму на виробництві і лікується в лікувально-профілактичному закладі у регіоні, де перебуває, а підприємство зареєстроване у Фонді як страховик, в іншому регіоні, відшкодування витрат за лікування потерпілого в лікувально-профілактичному закладі та контроль за його лікуванням проводиться робочим органом виконавчої дирекції Фонду, на території якої стався нещасний випадок і знаходиться лікувально-профілактичний заклад, з яким укладено договір. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду, на території якого підприємство зареєстроване у Фонді як страховик, компенсує витрати за лікування потерпілого робочому органу виконавчої дирекції Фонду, на території якого стався нещасний випадок, при пред'явленні рахунку з лікувально-профілактичного закладу та акта прийому виконаних робіт по наданню медичних послуг.

14. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють контроль за своєчасністю, обсягом та якістю наданих лікувально-профілактичними, навчальними та іншими закладами, установами, організаціями, підприємствами та іншими, вказаними у пунктах 5.1-5.11, послуг щодо медичної, соціальної та професійної реабілітації, а також за цільовим використанням коштів Фонду.

Збірник "Соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання". Книга 4, 2003 р.

^ Наверх
наверх