документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 серпня 2004 р. N 1107
Київ

Про затвердження Порядку розроблення та
затвердження нормативів питного водопостачання

Відповідно до статті 29 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади до 1 січня 2005 р. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.Янукович

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1107

Порядок
розроблення та затвердження нормативів
питного водопостачання

1. Цей Порядок визначає вимоги до розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру.

2. Норматив (норма) питного водопостачання - розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або транспортному засобі.

Нормативи питного водопостачання використовуються для визначення обсягів постачання питної води у разі відсутності або тимчасової несправності засобів обліку споживання питної води.

3. Перегляд нормативів питного водопостачання здійснюється один раз на три роки, а у разі необхідності допускається їх достроковий перегляд.

4. Нормативи питного водопостачання у конкретному населеному пункті розробляються та науково обґрунтовуються згідно з Методикою визначення нормативів питного водопостачання населення спеціалізованими науково-дослідними організаціями на замовлення місцевих адміністрацій або органів місцевого самоврядування та затверджуються ними після погодження з місцевими органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.

Методика визначення нормативів питного водопостачання населення розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.

5. Під час розроблення нормативів питного водопостачання у конкретному населеному пункті враховуються:

район та умови проживання (ступінь благоустрою житла за класифікацією Державних будівельних норм "Внутрішній водопровід і каналізація будинків", вплив кліматичних і екологічних факторів, місцевих умов на водоспоживання населення);

ступінь обладнання будинків і квартир засобами обліку споживання питної води;

рівень культури водокористування;

забезпечення населеного пункту водними ресурсами та потужностями з очистки та подачі питної води тощо.

6. Нормативи питного водопостачання на об'єктах, віднесених до сфери управління центральних органів виконавчої влади, розробляються спеціалізованими науково-дослідними організаціями на замовлення цих органів і затверджуються ними за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.

7. Нормативи питного водопостачання на транспортних засобах (авіаційному, залізничному, морському, річковому, автомобільному транспорті) розробляються спеціалізованими науково-дослідними організаціями на замовлення Мінтрансу та затверджуються ним за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.

8. У разі порушень у функціонуванні систем централізованого питного водопостачання органами місцевого самоврядування за погодженням з місцевими органами з питань охорони здоров'я встановлюються тимчасові аварійні нормативи питного водопостачання.

9. На період надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я розробляються і затверджуються нормативи питного водопостачання для забезпечення мінімальних питних, фізіологічних та санітарно-гігієнічних потреб людини.

^ Наверх