документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 88
Закону України "Про банки і банківську діяльність"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 88 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30) такі зміни:

у частині дванадцятій друге речення виключити;

доповнити статтю частинами тринадцятою і чотирнадцятою такого змісту:

"Процедура ліквідації банку повинна бути завершена не пізніше трьох років з дня відкликання банківської ліцензії.

Національний банк України має право продовжувати процедуру ліквідації банків на термін до одного року, а системоутворюючих банків - на термін до двох років".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 червня 2004 року
N 1828-IV

^ Наверх