документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до Закону України "Про податок
з доходів фізичних осіб" (щодо збільшення суми
податкової соціальної пільги на утримання дітей)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308) такі зміни:

1. Пункт 6.2 статті 6 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Норми цього пункту не поширюються на випадки, передбачені в абзаці другому підпункту 6.5.1 пункту 6.5 цієї статті".

2. Підпункт 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 викласти у такій редакції:

"6.5.1. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого платником податку (нарахованого на його користь) протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші, прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

При застосуванні податкової соціальної пільги у випадках, передбачених підпунктами "а" - "в" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цієї статті, граничний розмір доходу, визначений абзацом першим цього підпункту, розраховується кратно кількості дітей, щодо яких надається податкова соціальна пільга. При цьому платник податку, який отримує оподатковуваний дохід, додатково має право на застосування податкової пільги, зазначеної у підпункті 6.1.1 пункту 6.1 цієї статті".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та поширюється на податкові періоди починаючи з 1 січня 2004 року.

Якщо податкова соціальна пільга, визначена цим Законом, не була застосована до доходів, виплачених (нарахованих) до дати набрання чинності цим Законом, то працедавець зобов'язаний здійснити відповідний перерахунок зобов'язання з цього податку наступних податкових періодів у порядку, визначеному центральним податковим органом та узгодженому з Комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання податкової політики.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 червня 2004 року
N 1780-IV

^ Наверх