документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Сімейного кодексу України

З метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із Сімейним кодексом України ( 2947-14 ) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) в абзаці першому частини другої статті 211-6 слова "органів реєстрації актів громадянського стану" і "записів актів громадянського стану" замінити відповідно словами "державних органів реєстрації актів цивільного стану" і "актових записів цивільного стану";

2) статтю 212-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 212-1. Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини

Утаювання обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу, або повідомлення завідомо неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану - тягне за собою накладення штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану - тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

3) у пункті 1 частини першої статті 255 абзац "органів реєстрації актів громадянського стану (стаття 212-1)" викласти в такій редакції:

"державних органів реєстрації актів цивільного стану (стаття 212-1)".

2. Абзац п'ятнадцятий частини другої статті 5 Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" ( 20/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 1999 р., N 36, ст. 318; 2003 р., N 28, ст. 211) після слова "опіки" доповнити словами "та піклування", а цифри "15" замінити цифрами "14".

3. Абзац третій статті 1 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290) викласти в такій редакції:

"сім'я - це особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Права члена сім'ї має одинока особа".

4. У другому реченні статті 7 Закону України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142) слова "законодавством про шлюб та сім'ю" і "громадянського" замінити відповідно словами "сімейним законодавством" і "цивільного".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 лютого 2004 року
N 1410-IV

^ Наверх