документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. Статтю 95 викласти у такій редакції:

"Стаття 95. Порушення правил і норм
ядерної та радіаційної безпеки

Порушення посадовими особами підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності правил і норм ядерної та радіаційної безпеки -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. В абзаці другому статті 164 слова "від трьох до восьми" замінити словами "від десяти до ста".

3. Доповнити статтями 188-18 і 244-12 такого змісту:

"Стаття 188-18. Невиконання законних вимог (приписів)
посадових осіб органів державного регулювання
ядерної та радіаційної безпеки

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки щодо усунення порушень законодавства про ядерну та радіаційну безпеку, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"Стаття 244-12. Органи державного регулювання
ядерної та радіаційної безпеки

Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил і норм ядерної та радіаційної безпеки (стаття 95), а також з невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (стаття 188-18).

Від імені органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор з ядерної безпеки України, його заступники".

4. У назві та тексті статті 188-5 слова "та ядерної" виключити.

5. У статті 242-1:

у частині першій та пункті 1 частини другої слова і цифри "статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)" замінити словами і цифрами "статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та норм ядерної безпеки)";

пункт 2 частини другої виключити.

6. В абзаці першому частини другої статті 255 цифри "244-11" замінити цифрами "244-12".

II. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1284-IV

^ Наверх