документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу
України та Кримінально-процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 45, ст.409 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01 - набуває чинності
01.09.2001 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ) Верховна Рада України постановляє:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ) після цифр "194" доповнити цифрами "198-1".

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 20 жовтня 1994 року
N 218/94-ВР

^ Наверх