документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 5, ст.34 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
- набирає чинності з 01.09.2001 )

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набирає чинності з 01.09.2001 )

2. Внести такі зміни і доповнення до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 ):

1) у частині першій статті 111 цифри "197-199" замінити цифрами і словами "197, 198, частинами 1 і 2 статті 199";

2) частину другу статті 112 після цифр "194" доповнити словами і цифрами "частинами 3 і 4 статті 199, статтею".

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м. Київ, 26 грудня 1990 року
N 597а-XII

^ Наверх