документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1989, N 17, ст. 148 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01 - набуває чинності
01.09.2001 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 8 квітня 1989 року "Про внесення змін і доповнень до Закону СРСР "Про кримінальну відповідальність за державні злочини" і деяких інших законодавчих актів СРСР" та з метою вдосконалення законодавства Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни і доповнення:

1. У пункті 1 статті 34 цифри "58 - 65" замінити цифрами "58 - 62, 62-1, 63 - 65", у пункті 2 цієї статті цифри "66 - 68" замінити цифрами "66, 66-1, 67, 68"; з пункту 3 виключити цифри "187-1".

2. Частину першу статті 112 після цифр "66" доповнити цифрами "66-1", а після цифр "56 - 62" - цифрами "62-1"; з цієї частини виключити цифри "187-1".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 14 квітня 1989 р.
N 7373-XI

^ Наверх