документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення доповнень і змін до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1989, N 12, ст.96 )

( Указ затверджено Законом
N 8315-XI від 28.10.
89, ВВР, 1989, N 45, ст. 634 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01 - набуває чинності
01.09.2001 )

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Встановити, що в справах про злочини, передбачені статтею 86-2 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство провадиться слідчими органів внутрішніх справ.

У зв'язку з цим у частині другій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 ) цифри "86" замінити цифрами "86, 86-2".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 6 березня 1989 р.
N 7226-XI

^ Наверх