документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1990-05-142003-07-11  

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 22, ст. 367 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 1129-IV від 11.07.200
3 - набуває чинності з 01.01.2004 року )

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести до законодавчих актів Української РСР такі доповнення і зміни:

1. Частину першу статті 252-6 Кодексу законів про працю Української РСР ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1988 р., N 23, ст. 556) після слів "професійно-технічної освіти" доповнити словами "осіб, звільнених від покарання або примусового лікування".

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 1129-IV від 11.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року )

3. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (80731-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60):

1) доповнити Кодекс статтею 188-1 такого змісту:

"Стаття188-1. Невиконання розпорядження державного
або іншого органу про працевлаштування

Невиконання службовою особою, яка користується правом прийняття на роботу і звільнення, розпорядження виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів або постанови комісії в справах неповнолітніх чи рішення іншого органу про працевлаштування осіб, забезпечення роботою яких відповідно до законодавства покладено на ці органи, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до ста карбованців";

2) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:

"органів Державного комітету Української РСР по праці і соціальних питаннях (стаття 188-1)".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 14 травня 1990 року
N 9280-XI

^ Наверх