документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1988-01-012003-07-11  

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального, Виправно-трудового кодексів
Української РСР і Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 50, ст. 1016 )

( Указ затверджено Законом УРСР N 5743-XI від 18.04.88 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III від 05.04.200
1 - набуває чинності 01.09.2001
N 1129-IV від 11.07.200
3 - набуває чинності 01.01.2004 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 12 жовтня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до Основ виправно-трудового законодавства Союзу РСР і союзних республік", а також з метою дальшого вдосконалення законодавства Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

I. Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і доповнення:

( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

2. У Кримінально-процесуальному кодексі Української ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):

1) частину першу статті 112 після цифр "165 - 177" доповнити цифрами "183-4";

2) статтю 342 доповнити частиною другою такого змісту:

"При умовному засудженні до позбавлення волі з обов'язковим залученням засудженого до праці суд з урахуванням особи та обставин справи вправі звільнити засудженого з-під варти".

( Стаття 3 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 1129-IV від 11.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року )

4. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1986 р., N 46, ст. 933; 1987 р., N 35, ст. 674):

назву і текст статті 188 після слів "виправно-трудових установах" доповнити словами "слідчих ізоляторах".

II. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 1988 року.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 1 грудня 1987 р.
N 4995-XI

^ Наверх