документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1987-02-102003-07-11  

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про деяку зміну порядку стягнення
аліментів на неповнолітніх дітей

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 8, ст. 149 )

( Указ затверджено Законом
N 4279-XI від 11.07.
87, ВВР, 1987, N 29, ст.546 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2947-III від 10.02.2002, В
ВР, 2002, N 21-22, ст.135
- набуває чинності з 01.01.2004
Законом
N 407-IV від 26.12.2002, В
ВР, 2003, N 7, ст.70
Кодексом
N 1129-IV від 11.07.200
3 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 14 жовтня 1986 року "Про деяку зміну порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей" Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів Української РСР:

( Стаття 1 втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Сімейного Кодексу N 2947-III від 10.02.2002 )

2. Частину третю статті 128 Кодексу законів про працю Української РСР (322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) після слів "при відбуванні виправних робіт" доповнити словами "і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей".

( Стаття 3 втратила чинність на підставі Кодексу N 1129-IV від 11.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )

4. Статтю 404 Цивільного процесуального кодексу Української РСР (1503-06 ) доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:

"Обмеження розміру стягнення з заробітної плати боржника, передбачені частинами першою і другою цієї статті, не поширюються при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей".

У зв'язку з цим частину третю статті вважати частиною четвертою.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 10 лютого 1987 р.
N 3546-XI

^ Наверх