документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-09-012003-07-11  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів
України щодо врегулювання деяких питань, пов'язаних
з умовами відбування покарання засудженими

(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 37, ст.342 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III від 05.04.2001
- набуває чинності
N 1129-IV від 11.07.20
03 - набуває чинності
01.01.2004 )

Верховна Рада України постановляє:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1003-05 ) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Кодекс статтею 408-3 такого змісту:

"Стаття 408-3. Порядок застосування і скасування відстрочки
відбування покарання вагітним жінкам і жінкам,
які мають дітей віком до трьох років

Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років, відповідно до статті 46-2 Кримінального кодексу України застосовується суддею районного (міського) суду за місцем відбування покарання засудженої за поданням органу, що відає виконанням покарання, погодженим з прокурором.

Скасування відстрочки відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років, у випадках, передбачених частинами четвертою і п'ятою статті 46-2 Кримінального кодексу України, здійснюється суддею районного (міського) суду за місцем проживання засудженої за поданням органу внутрішніх справ.

Зазначені подання надсилаються до суду з матеріалами, які підтверджують підстави застосування або скасування відстрочки відбування покарання, і розглядаються суддею в десятиденний строк з моменту надходження їх до суду з участю прокурора, представника органу, що відає виконанням покарання або здійснює контроль за поведінкою засудженої, і, як правило, самої засудженої.

Постанова судді з питань, передбачених цією статтею, оскарженню не підлягає, але може бути опротестована в порядку нагляду".

2. У частині першій статті 33-1 слово і цифри "статтями 178 - 187" замінити словами і цифрами "статтями 178-182, частиною першою статті 183, статтями 183-1-187".

( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 1129-IV від 11.07.2003 - набуває чинності 01.01.2004 )

Президент України Л. КУЧМА
м.Київ, 27 липня 1994 року
N 137/94-ВР

^ Наверх