документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1) доповнити статтею 188-19 такого змісту:

"Стаття 188-19. Невиконання законних вимог Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини,
Рахункової палати, народного депутата України

Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи Рахункової палати або створення перешкод у їх роботі, або надання їм завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законодавством строків надання інформації народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини чи Рахунковій палаті -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) статтю 221 після цифр "188-17" доповнити цифрами "188-19";

3) у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці "Рахункової палати (стаття 164-12)" слово і цифри "стаття 164-12" замінити словом і цифрами "статті 164-12, 188-19";

доповнити пункт двома абзацами такого змісту:

"секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стаття 188-19);

відділу контролю Апарату Верховної Ради України (стаття 188-19)";

4) частину першу статті 294 після цифр "188-17" доповнити цифрами "188-19".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 2003 року
N 1128-IV

^ Наверх