документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо встановлення відповідальності за
порушення законодавства про друковані засоби
масової інформації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до законодавчих актів України такі зміни:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити Кодекс статтею 186-6 такого змісту:

"Стаття 186-6. Порушення законодавства
про друковані засоби масової інформації

Виготовлення, випуск або розповсюдження продукції друкованого засобу масової інформації після припинення діяльності цього друкованого засобу масової інформації, а так само ухилення від перереєстрації друкованого засобу масової інформації у передбачених законом випадках, чи від повідомлення реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції, -

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:

"органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масової інформації (стаття 186-6)".

2. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1):

1) доповнити статтю 12 частиною такого змісту:

"Про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції засновник (співзасновники) друкованого засобу масової інформації зобов'язаний (зобов'язані) відповідно повідомити реєструючий орган у місячний термін";

2) пункт 7 частини другої статті 41 викласти в такій редакції:

"7) виготовлення, випуск або розповсюдження друкованого засобу масової інформації без його реєстрації або після припинення його діяльності, ухилення від перереєстрації чи від повідомлення реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 10 липня 2003 року
N 1107-IV

^ Наверх