документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2002-09-122003-03-122003-07-28  

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 вересня 2002 р. N 1367
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1025 від 10 листопада 2010
р.)

Про затвердження зразків книг реєстрації
актів цивільного стану та описів бланків свідоцтв,
що видаються державними органами реєстрації
актів цивільного стану

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 316 від 12.03.20
03
N 1169 від 28.07.20
03 - набуває
чинності з 01.01.2004 року )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити зразки книг реєстрації народження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу та зміни імені та описи бланків свідоцтв, що видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану (додаються). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1169 від 28.07.2003 )

2. Закріпити за Автономною Республікою Крим, областями, мм. Києвом та Севастополем серії бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану згідно з додатком.

3. Дозволити державним органам реєстрації актів цивільного стану використати в повному обсязі наявний залишок бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану, зразки яких затверджено постановою Верховної Ради України від 23 квітня 1993 р. N 3150-XII. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 316 від 12.03.2003 )

4. Установити, що свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними і обміну не підлягають.

5. Ця постанова набирає чинності одночасно із Сімейним кодексом України ( 2947-14 ). ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 316 від 12.03.2003 )

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367

Зразок

(Розмір книги відповідає
формату аркуша А4)

Книга
реєстрації народжень

Розпочато ___________ 200__ р.

Закінчено ___________ 200__ р.

Зразок

Актовий запис про народження N ____

від "____" _______________ 200__ р.

Відомості про дитину

( 367а-2002 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367

Зразок

(Розмір книги відповідає
формату аркуша А4)

Книга
реєстрації смертей

Розпочато ___________ 200__ р.

Закінчено ___________ 200__ р.

Зразок

Актовий запис про смерть N ____

від "____" _______________ 200__ р.

( 367а-2002 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367

Зразок

(Розмір книги відповідає
формату аркуша А4)

Книга
реєстрації шлюбів

Розпочато ___________ 200__ р.

Закінчено ___________ 200__ р.

Зразок

Актовий запис про шлюб N ____

від "____" _______________ 200__ р.

( 367а-2002 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367

Зразок

(Розмір книги відповідає
формату аркуша А4)

Книга
реєстрації розірвань шлюбів

Розпочато ___________ 200__ р.

Закінчено ___________ 200__ р.

Зразок

Актовий запис про розірвання шлюбу N ____

від "____" _______________ 200 __ р.

( 367а-2002 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367

Зразок

(Розмір книги відповідає
формату аркуша А4)

Книга
реєстрації зміни імені

Розпочато ___________ 200__ р.

Закінчено ___________ 200__ р.

Зразок

Актовий запис про зміну імені N ____

( 367а-2002 )

( Зразок із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1169 від 28.07.2003 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367

Опис
бланка свідоцтва про народження

Свідоцтво про народження являє собою аркуш спеціального тонованого паперу блакитного кольору розміром 180 х 250 міліметрів, оформлений згідно з додатком.

У верхній частині зроблено напис "Україна", нижче - зображення Державного Герба України, під ним одним рядком напис "Свідоцтво про народження".

Нижче зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата (цифрами і словами) та місце народження дитини, дата і номер відповідного актового запису в Книзі реєстрації народжень, прізвище, ім'я, по батькові, громадянство батька та матері новонародженого, а також місце реєстрації, найменування державного органу реєстрації актів цивільного стану, що видав свідоцтво, і дата видачі.

У нижній частині праворуч - підпис керівника державного органу реєстрації актів цивільного стану, що засвідчується гербовою мастиковою печаткою, місце для розшифрування його ініціалів та прізвища, нижче у центрі - серія і номер свідоцтва.

Усі записи у свідоцтві виконуються українською мовою.

Бланк свідоцтва про народження є документом суворої звітності.

Порядок зберігання бланків свідоцтва про народження, їх оформлення та знищення зіпсованих бланків визначається Мін'юстом.

Додаток до опису бланка свідоцтва
про народження

Зразок

Свідоцтво про народження

( 367а-2002 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367

Опис
бланка свідоцтва про смерть

Свідоцтво про смерть являє собою аркуш спеціального тонованого паперу темно-сірого кольору розміром 180 х 250 міліметрів, оформлений згідно з додатком.

У верхній частині зроблено напис "Україна", нижче - зображення Державного Герба України, під ним одним рядком напис "Свідоцтво про смерть".

Нижче зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата смерті (цифрами і словами), вік померлої особи, дата і номер відповідного актового запису в Книзі реєстрації смертей, місце смерті, місце реєстрації, найменування державного органу реєстрації актів цивільного стану, що видав свідоцтво, і дата видачі.

У нижній частині праворуч - підпис керівника державного органу реєстрації актів цивільного стану, що засвідчується гербовою мастиковою печаткою, місце для розшифрування його ініціалів та прізвища, нижче у центрі - серія і номер свідоцтва.

Усі записи у свідоцтві виконуються українською мовою.

Бланк свідоцтва про смерть є документом суворої звітності.

Порядок зберігання бланків свідоцтва про смерть, їх оформлення та знищення зіпсованих бланків визначається Мін'юстом.

Додаток
до опису бланка свідоцтва про смерть

Зразок

Свідоцтво про смерть

( 367а-2002 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367

Опис
бланка свідоцтва про шлюб

Свідоцтво про шлюб являє собою аркуш спеціального тонованого паперу рожевого кольору розміром 180 х 250 міліметрів, оформлений згідно з додатком.

У верхній частині зроблено напис "Україна", нижче - зображення Державного Герба України, під ним одним рядком напис "Свідоцтво про шлюб".

Нижче зазначаються прізвище, ім'я, по батькові осіб, які реєструють шлюб, дата і місце їх народження, громадянство, дата реєстрації шлюбу (цифрами і словами), дата і номер відповідного актового запису в Книзі реєстрації шлюбів, прізвища чоловіка та дружини після реєстрації шлюбу, місце реєстрації, найменування державного органу реєстрації актів цивільного стану, що видав свідоцтво, і дата видачі.

У нижній частині праворуч - підпис керівника державного органу реєстрації актів цивільного стану, що засвідчується гербовою мастиковою печаткою, місце для розшифрування його ініціалів та прізвища, нижче у центрі - серія і номер свідоцтва.

Усі записи у свідоцтві виконуються українською мовою.

Бланк свідоцтва про шлюб є документом суворої звітності.

Порядок зберігання бланків свідоцтва про шлюб, їх оформлення та знищення зіпсованих бланків визначається Мін'юстом.

Додаток
до опису бланка
свідоцтва про шлюб

Зразок

Свідоцтво про шлюб

( 367а-2002 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367

Опис
бланка свідоцтва про розірвання шлюбу

Свідоцтво про розірвання шлюбу являє собою аркуш спеціального тонованого паперу сірого кольору розміром 180 х 250 міліметрів, оформлений згідно з додатком.

У верхній частині зроблено напис "Україна", нижче - зображення Державного Герба України, під ним одним рядком напис "Свідоцтво про розірвання шлюбу".

Нижче зазначаються прізвища, імена, по батькові осіб, які розірвали шлюб, дата і номер відповідного актового запису у Книзі реєстрації розірвань шлюбів, прізвища осіб після реєстрації розірвання шлюбу, місце реєстрації, найменування державного органу реєстрації актів цивільного стану, що видав свідоцтво, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видано свідоцтво, і дата видачі.

У нижній частині праворуч - підпис керівника державного органу реєстрації актів цивільного стану, що засвідчується гербовою мастиковою печаткою, місце для розшифрування його ініціалів та прізвища, нижче у центрі - серія і номер свідоцтва.

Усі записи у свідоцтві виконуються українською мовою.

Бланк свідоцтва про розірвання шлюбу є документом суворої звітності.

Порядок зберігання бланків свідоцтва про розірвання шлюбу, їх оформлення та знищення зіпсованих бланків визначається Мін'юстом.

Додаток
до опису бланка свідоцтва
про розірвання шлюбу

Зразок

Свідоцтво про розірвання шлюбу

( 367а-2002 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367

Опис
бланка свідоцтва про зміну імені

Свідоцтво про зміну імені являє собою аркуш спеціального тонованого паперу жовтого кольору розміром 180 х 250 міліметрів, оформлений згідно з додатком.

У верхній частині зроблено напис "Україна", нижче - зображення Державного Герба України, під ним одним рядком напис "Свідоцтво про зміну імені".

Нижче зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, а також прізвище, ім'я, по батькові після зміни, дата і номер відповідного актового запису в Книзі реєстрації зміни імені, місце реєстрації, найменування державного органу реєстрації актів цивільного стану, що видав свідоцтво, і дата видачі.

У нижній частині праворуч - підпис керівника державного органу реєстрації актів цивільного стану, що засвідчується гербовою мастиковою печаткою, місце для розшифрування його ініціалів та прізвища, нижче у центрі - серія і номер свідоцтва.

Усі записи у свідоцтві виконуються українською мовою.

Бланк свідоцтва про зміну імені є документом суворої звітності.

Порядок зберігання бланків свідоцтва про зміну імені, їх оформлення та знищення зіпсованих бланків визначається Мін'юстом. ( Опис із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1169 від 28.07.2003 )

Додаток
до опису бланка свідоцтва про
переміну прізвища, імені, по батькові

Зразок

Свідоцтво
про зміну імені

( 367а-2002 )

( Зразок із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1169 від 28.07.2003 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367

Опис
бланка свідоцтва про усиновлення

Свідоцтво про усиновлення являє собою аркуш спеціального тонованого паперу зеленого кольору розміром 180 х 250 міліметрів, оформлений згідно з додатком.

У верхній частині зроблено напис "Україна", нижче - зображення Державного Герба України, під ним одним рядком напис "Свідоцтво про усиновлення".

Нижче зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження усиновленої особи, а також повна назва суду, дата прийняття рішення про усиновлення та його номер, прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, які присвоєні особі після усиновлення, прізвища, імена, по батькові усиновлювачів, найменування державного органу реєстрації актів цивільного стану, що видав свідоцтво, і дата видачі.

У нижній частині праворуч - підпис керівника державного органу реєстрації актів цивільного стану, що засвідчується гербовою мастиковою печаткою, місце для розшифрування його ініціалів та прізвища, нижче у центрі - серія і номер свідоцтва.

Усі записи в свідоцтві виконуються українською мовою.

Бланк свідоцтва про усиновлення є документом суворої звітності.

Порядок зберігання бланків свідоцтва про усиновлення, їх оформлення та знищення зіпсованих бланків визначається Мін'юстом.

Додаток
до опису бланка свідоцтва
про усиновлення

Зразок

Свідоцтво про усиновлення

( 367а-2002 )

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367

Серії
бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану,
закріплені за Автономною Республікою Крим, областями,
мм. Києвом та Севастополем

Автономна Республіка Крим  - АП 
Вінницька область  - АМ 
Волинська область  - ЕГ 
Дніпропетровська область  - КИ 
Донецька область  - НО 
Житомирська область  - ТП 
Закарпатська область  - ФМ 
Запорізька область  - ЖС 
Івано-Франківська область  - НМ 
Київська область  - ОК 
Кіровоградська область  - ОЛ 
Луганська область  - ЕД 
Львівська область  - СГ 
Миколаївська область  - ФП 
Одеська область  - ЖД 
Полтавська область  - КЕ 
Рівненська область  - ГЮ 
Сумська область  - БП 
Тернопільська область  - ИД 
Харківська область  - ВЛ 
Херсонська область  - КГ 
Хмельницька область  - БВ 
Черкаська область  - СР 
Чернівецька область  - МИ 
Чернігівська область  - ЕЛ 
м. Київ  - БК 
м. Севастополь  - АС 

^ Наверх
наверх