документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині другій статті 244-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "Міністерства економіки України" замінити словами "Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України".

2. У текстах:

Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 186);

Закону України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112);

Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215);

Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20);

Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операції у галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 44; 2000 р., N 48, ст. 416);

Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" ( 332-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 78; 2000 р., N 24, ст. 186);

Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" ( 331-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 12-13, ст. 80; 2000 р., N 24, ст. 186);

Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 27, ст. 221);

Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" ( 1075-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 407);

Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" ( 1076-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 408);

Закону України "Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України" ( 1741-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 279);

Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315);

Закону України "Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" ( 1869-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 41, ст. 341);

Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393):

слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку.

3. У Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 45, ст. 406):

1) у частині другій статті 1 слова "Республіканські і місцеві органи влади та управління" замінити словами "Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування";

2) у статті 9:

а) у частині першій слова "і відомствами" замінити словами "та іншими центральними органами виконавчої влади";

б) у частині другій слова "іншими союзними республіками" виключити;

в) частину третю виключити;

3) у статті 13 слова "Республіканські і місцеві органи державної влади та управління" замінити словами "Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування";

4) частину першу статті 15 виключити;

5) у статті 26 слова "і управління" виключити;

6) у частині першій статті 34 слова "та управління" виключити;

7) у тексті Закону слова "Міністерство економіки України", "місцеві Ради народних депутатів" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики", "органи місцевого самоврядування" у відповідних відмінках, а слова "Міністерство соціального захисту населення України", "Міністерство праці та соціальної політики України", "Міністерство праці України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" у відповідних відмінках.

4. У частині третій статті 4 Закону України "Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451) слова "Міністерства економіки України" та "Державного комітету України по матеріальних резервах" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики" та "центрального органу виконавчої влади з питань державного матеріального резерву".

5. У тексті Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" ( 330-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 9-10, ст. 65; 2000 р., N 24, ст. 186) слова "Міністерство економіки України" та "Міністр економіки України" замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" та "Міністр економіки та з питань європейської інтеграції України".

6. У Законі України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183):

1) у частині третій статті 4 слова "Міністерством економіки України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики";

2) у статті 7:

а) у назві слова "та представницькими органами" виключити;

б) у частині першій слова "та місцевими представницькими органами" виключити;

в) у частині четвертій слова "місцевими представницькими органами" виключити;

г) у частині п'ятій слова "або іншими представницькими органами" виключити;

3) у частині сьомій статті 10 слова "або відповідних міністерств та відомств" замінити словами "або коштів, передбачених у Державному бюджеті України на зазначені цілі";

4) у тексті Закону слово "державної" виключити.

7. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2002 р., N 29, ст. 190):

1) в абзаці другому статті 6 слова "законодавчі, нормативні акти" замінити словами "нормативно-правові акти";

2) у частині першій статті 34 слова "законодавчих та нормативних актів" замінити словами "нормативно-правових актів";

3) у пункті "і" статті 40 слова "Державним комітетом України по нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 травня 2003 року
N 860-IV

^ Наверх
наверх